Haterumalid
Publikováno: Úterý, 08.04. 2008 - 11:11:35
Téma: prof Patočka


Haterumalid NA, 14-členný makrolidový toxin

Jiří Patočka

          Makrolid haterumalid NA byl izolován v roce 1999 z mořské houby Ircinia sp. nalezené u Okinawy (Takada et al. 1999). Stejný makrolid, nazvaný oocydin A, byl přibližně ve stejnou dobu nalezen v enterobakterii Serratia marcescens, rostoucí epifiticky na malé vodní rostlině Rhyncholacis pedicillata v jedné venezuelské řece (Strobel et al. 1999) a v roce 2001 pak také v půdní bakterii Serratia plymuthica ve Švédsku (Thaning et al. 2001), která je v současné době intenzivně studována jako nový biologický prostředek proti houbovým chorobám a výsledky jsou tak vynikající, že je označována jako "zázračný mikroorganismus".



Strukturně podobný haterumalid B byl izolován z okinawské ascídie Lissoclinum sp. Ten zcela blokuje rýhování vajíček mořského ježka již v koncentraci 0,01 μg/ml (Ueda a Hu 1999). Haterumalid NA vykazuje cytotoxicitu u buněk myší lymfocytické leukémie P388 s IC50 0,32 μg/mL. Látka byla již také připravena synteticky (Ogawa 2002; Hoye, Wang 2005). Strukturně blízká haterumalidu je látka izolovaná ze Serratia liquefaciens, označovaná kódem FR177391, která má vedle antimikrobilálního účinku také výrazné anti-hyperlipidemické vlastnosti (Sato et al. 2005). Její akutní toxicita pro savce je dosti vysoká, LD50 pro myš při i.p. podání je 1 mg/kg. Zdá se, že makrolidy typu haterumalidu s tetrahydrofuranovým kruhem jsou poměrně častým toxickým principem mnoha mořských organismů (Kigoshi, Hayakawa 2007).

Literatura:

Hoye TR, Wang J. Alkyne Haloallylation [with Pd(II)] as a Core Strategy for Macrocycle Synthesis: A Total Synthesis of (-)-Haterumalide NA/(-)-Oocydin A. J Am Chem Soc 2005; 127: 6950-6951.
Kigoshi H, Hayakawa I. Marine cytotoxic macrolides haterumalides and biselides, and related natural products. Chm Record 2007; 7: 254-264.
Ogawa S. Synthetic Study of Haterumalide NA, a 14-Membered Macrolide of Marine Origin. Nippon Kagakkai Koen Yokoshu 2002; 82: 204.
Sato B, Nakajima H, Fujita T et al. FR177391, A new anti-hyperlipidemic agent from Serratia. J. Antibiot. 2005; 58: 634-639.  
Strobel GA. Microbial gifts from rain forest. Can J Plant Pathol 2002; 24: 14-20.
Takada N, Sato H, Suenaga K et al. Isolation and structures of haterumalides NA, NB, NC, ND, and NE, novel macrolides from an Okinawan Sponge Ircinia sp. Tetrahedron Letters 1999; 40: 6309-6312.
Thaning C, Welch CJ, Boeowicz JJ et al. Suppression of Sclerotinia sclerotiorum apothecial formation by the soil bacterium Serratia plymuthica: identification of a chlorinated macrolide as one of the causal agents. Soil Biol Biochem 2001; 33: 1817-1826.
Ueda K, Hu Y. Haterumalide B: A new cytotoxic macrolide from an Okinawan ascidian Lissoclinum sp. Tetrahedron Letters 1999; 40: 6305-6308.







Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=161