Hemiasterlin
Publikováno: Sobota, 08.12. 2007 - 20:49:17
Téma: prof Patočka


Hemiasterlin – tripeptid s antimitotickou aktivitou

Jiří Patočka

     Chemické substance schopné blokovat mitózu jsou intenzivně studovány jako potenciální léky proti rakovině. Početnou skupinu tvoří látky označované souhrnně jako inhibitory mikrotubulů, které  blokují proces jejich polymerace či depolymerace a tím zastavují dělení buňky. Často se jedná o přírodní látky. Patří sem např. vinca-alkaloidy, taxanové deriváty, epothilony apod.     Do stejné kategorie látek patří i hemiasterlin (milnamid B), nalezený v několika druzích mořských hub jako např. Cymbastela sp., Hemiasterella minor, Siphonochalina sp. a  Auletta sp. Hemiasterlin je malý peptid složený ze tří atypických aminokyselin. Blokuje depolymeraci mikrotubulů a zastavuje dělení buňky ve fázi G2-M. Místo vazby  hemiasterlinu na heterodimer α-tubulin/β-tubulin je stejné jako u vinblastinu. Dosavadní výsledky ukazují, že protinádorové účinky  hemiasterlinu jsou srovnatelné s účinkem paclitaxelu a jeho využití v klinické praxi tak není vyloučeno. Výhodou hemiasterlinu je ralativně jednoduchá syntéza. Bylo již také připraveno větší množství analogických tripeptidů nadějných farmakologických účinků, např. HTI-286 nebo E7974 a u některých již probíhá klinický výzkum.
Literatura
Anderson H. J., Coleman J. E., Andersen R. J., Roberge M. Cytotoxic peptides hemiasterlin, hemiasterlin A and hemiasterlin B induce mitotic arrest and abnormal spindle formation. Cancer Chemother. Pharmacol. 1997; 39: 223-226.
Bai R., Durso N. A., Sackett D. L., Hamel E. Interactions of the sponge-derived antimitotic tripeptide hemiasterlin with tubulin: comparison with dolastatin 10 and cryptophycin 1. Biochemistry, 1999; 38: 14302-14310.
Coleman J. E., de Silva E. D., Kong F., Andersen R. J., Allen T. M. Cytotoxic peptides from the marine sponge Cymbastela sp. Tetrahedron, 1995; 51: 10653-10662.
Gamble W. R., Durso N. A., Fuller R. W., Westergaard C. K., Johnson T. R., Sackett D. L., Hamel E., Cardellina J. H., II, Boyd M. R. Cytotoxic and tubulin-interactive hemiasterlins from Auletta sp. and Siphonochalina spp. sponges. Bioorg. Med. Chem., 1999; 7: 1611-1615. Logonzo F., Discafani C.M., Annable T. et al. HTI-286, a Synthetic Analogue of the Tripeptide Hemiasterlin, Is a Potent Antimicrotubule Agent that Circumvents P-Glycoprotein-mediated Resistance in Vitro and in Vivo. Cancer Res 2003; 63: 1838-1845.Madajewitz S., Zojwalla N.J., Lucarelli A.G. et al. A phase I trial of E7974 administered on days 1 and 15 of a 28-day cycle in patients with solid malignancies. J. Clin. Oncol. 2007; 25: 2550.
Patočka J., Strunecká A., Stiborová M.: Inhibitory microtubulů (Microtubule inhibitors). Chem. Listy 2001; 95: 700-707.
Talpir R., Benayahu Y., Kashman Y., Pannell L., Schleyer M. Hemiasterlin and geodiamolide TA; two new cytotoxic peptides from the marine sponge hemiasterella minor (Kirkpatrick). Tetrahedron Lett., 1994; 35: 4453-4456,Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=145