Bioaktivní látky sasanky hupejské
Publikováno: Pondělí, 26.08. 2019 - 15:02:18
Téma: prof Patočka


Bioaktivní látky sasanky hupejské

Jiří Patočka

     Sasanka hupejská (Anemone hupehensis) pochází z Číny a Japonska a je oblíbenou okrasnou rostlinou, která existuje v mnoha kultivarech a odrůdách a zdobí zahrady celého světa. Je to jedna z prvních podzimních sasanek, která začíná kvést již v polovině prázdnin a pokračuje až do posledních slunečných dnů podzimu. Její květy jsou jemně růžové s okvětními plátky nestejné velikosti. Nestejné je i jejich vybarvení: některé plátky jsou tmavší než ostatní. Střed květů zdobí věnec sytě žlutých tyčinek. Opadavé listy jsou dlanité, vyrůstají při zemi a mají středně zelenou barvu. Jedná se o odrůdu s množstvím stonků, které produkují množství květů najednou po dlouhé období (http://burle.blog.cz/1908/zahradni-sasanky). 

 

      V sasance hupejské byla objevena řadu biologicky aktivních látek a odvar z kořenů této rostliny j využívány v tradiční čínské medicíně pří horečce (Anonym, 1977; Hao et al., 2017). Framakologicky účinnými látkami jsou zejména triterpenoidní saponiny (Wang et al., 1993, 1997) a podokarpanové diterpenoidy (Yu et al., 2018), které také vykazují silnou cytostatickou aktivitu proti mnoha buněčným liniím lidské rakoviny (Yokosuka et al., 2009; Li et al., 2012; Yu et al., 2018). Významná je zejména cytostatická aktivita proti lidským HL-60 leukemickým buňkám, HSC-2 lidským buňkám ústního skvamózního karcinomu ústní dutiny, HSC-4 humánním buňkám skvamózního karcinomu ústní dutiny a buňkám lidského plicního adenokarcinomu A549 (Yokosuka et al., 2009). Triterpenidní saponin huzhangosid A, také nalezený v sasance hupejské, potlačuje růst nádoru inhibicí aktivity pyruvátdehydrogenázy kinázy (Kwak et al., 2019), která hraje klíčovou roli v aerobní fosforylaci podjednotky Ela pyruvátdehydrogenázy (PDH) a je uznávána jako nový molekulární cíl pro léčbu rakoviny.

     Nedávno byly japonskými autory z této rostliny izolovány tři nové a několik již známých podokarpanových diterpenoidů, které byly nazvány anemhupehiny (Yu et al., 2019).  Anemhupenhin A (1) a stereoisomerní anemhupenhiny B a C (2 a 3).

 Literatura

Anonym.  Jiangsu New Medical College, The Dictionary of Chinese Medicinal Materials, Vol. 1, Shanghai Scientific and Technological Press, Shanghai, 1977, pp. 640—641

Hao DC, Gu X, Xiao P. Anemone medicinal plants: ethnopharmacology, phytochemistry and biology. Acta Pharm Sinica B, 2017; 7(2): 146-158.

Kwak CH, Lee JH, Kim EY, Han CW, Kim KJ, Lee H, Ha KT. Huzhangoside A Suppresses Tumor Growth through Inhibition of  Pyruvate Dehydrogenase Kinase Activity. Cancers, 2019; 11(5): 712.

Li F, Liu X, Tang M, Chen B, Ding L, Chen L, Wang M. Structure revision of hupehensis saponin F and G and characterization of new trace triterpenoid saponins from Anemone hupehensis by tandem electrospray ionization mass spectrometry. Carbohydr Res. 2012; 353: 49-56.

Wang MK, Wu FE, Chen YZ. Triterpenoid saponins from Anemone hupehensis. Phytochemistry. 1993; 34(5): 1395-1397.  

Wang MK, Wu FE, Chen YZ. Triterpenoid saponins from Anemone hupehensis. Phytochemistry. 1997; 4(2): 333-335.

Yokosuka A, Sano T, Hashimoto K, Sakagami H, Mimaki Y. Triterpene glycosides from the whole plant of Anemone hupehensis var. japonica and their cytotoxin activity. Chem Pharm Bull (Tokyo). 2009; 57(12): 1425-1430.

Yu X, Duan KT, Wang ZX, Chen HP, Gan XQ, Huang R, Li ZH, Feng T, Liu JK. Anemhupehins A-C, Podocarpane Diterpenoids from Anemone hupehensis. Nat Prod Bioprospect. 2018; 8(1): 31-35.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1101