Síťkovec dubový: bioaktivní látky
Publikováno: Úterý, 11.06. 2019 - 11:03:23
Téma: prof Patočka


Síťkovec dubový: bioaktivní látky

Jiří Patočka

    Síťkovec dubový (Daedalea quercina) je nejedlá dřevokazná houba z čeledi troudnatcovitých (Fomitopsidaceae), která se vyskytuje na živém i mrtvém dřevě dubů a výjimečně i jiných listnáčů. Jedná se o nebezpečného škůdce dubového dřeva, ve kterém způsobuje rychle postupující červenou hnilobu. Mimo les jej lze nalézt všude tam, kde se používá jako stavební materiál dubové dřevo. Na příklad i v dolech.

            Plodnice jsou víceleté, kloboukaté, bokem nebo spodkem přirostlé k substrátu. Klobouky jsou polokruhovité, 5–25 cm široké a až 6 cm tlusté. V mládí jsou plstnaté, později lysé, hnědé až hnědo-červené barvy. Ve stáří blednou. Rourky jsou až 4 cm vysoké, s tlustými stěnami a okrovým ústím. Dužnina je nahnědlá, korkovitá a bez vůně. Výtrusy jsou elipsoidně válcovité, 5–6 × 2–3,5 μm velké. 
     Síťkovec dubový roste celoročně v celém mírném pásu severní polokoule. Často se v přírodě setkáváme s vyschlými a i několik let starými plodnicemi, které díky své neobvyklé pevnosti zůstávají beze změny po dlouhou dobu. Poněkud podobný je síťkovec načervenalý (Daedaleopsis confragosa), který ale roste zpravidla na vrbě či na bříze.
     Z obou druhů síťkovců byly izolovány nové druhy triterpenoidních látek. Z D. quercina kyselina (+)-24-methylen-3,23-dioxolanost-8-en-21-ová, 16α-acetoxy-24-(+)- 3β, 12β-dihydroxy-24-methyl-23-oxolanost-8-en-26-ová, a 12β, 23-epoxy-3α, 23-dihydroxylanost-8-en-26-ová. Z D. confragosa byla izolována kyselina 3-karboxyacetoxy-24-methylen-23-oxolanost-8-en-26-ová a 5α, 8α-epidioxyergosta-6,22-dien-3β-ol. Jedná se o první popsané triterpenové deriváty izolované z této houby (Rösecke a König, 2000)..
    Z dalších nalezených bioaktivních látek je zajímavý enzym lakáza z D. quercina, jednořetězcový protein o velikosti 69 kDa s izoelektrickým bodem 3,0 (Badrian, 2004) nebo protizánětlivý chromenový quercinol, který byl pomocí rentgenové analýzy identifikován jako (2S)-2-hydroxymethyl-2-methyl-6-hydroxychromen (Hertweck et al., 2007). Nedávno byl z D. quercina izolován polysacharid typu β-D-glukanu s lineární glukózovou kostrou s větvemi složenými ze tří 1-3 spojených glukózových jednotek, připojených k páteřnímu řetězci 1-6 vazbou (Barrientos et al., 2016).
Literatura
Baldrian P. Purification and characterization of laccase from the white-rot fungus Daedalea quercina and decolorization of synthetic dyes by the enzyme. Appl Microbiol Biotechnol. 2004; 63(5): 560-563.
Barrientos RC, Clerigo MM, Paano AM. Extraction, isolation and MALDI-QTOF MS/MS analysis of β-d-Glucan from the fruiting bodies of Daedalea quercina. Int J Biol Macromol. 2016; 93(Pt A): 226-234.
Gebhardt P, Dornberger K, Gollmick FA, Gräfe U, Härtl A, Görls H, Schlegel B, 
Hertweck C. Quercinol, an anti-inflammatory chromene from the wood-rotting fungus
Daedalea quercina (Oak Mazegill). Bioorg Med Chem Lett. 2007; 17(9): 2558-60.
Rösecke J, König WA. Constituents of the fungi Daedalea quercina and Daedaleopsis confragosa var. tricolor. Phytochemistry. 2000; 54(8): 757-762.


Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1098