Bioaktivní metabolity mořských řas: omaezallen - bromovaný terpenoid
Publikováno: Sobota, 29.09. 2018 - 11:23:36
Téma: prof Patočka


Bioaktivní metabolity mořských řas: omaezallen - bromovaný terpenoid

Jiří Patočka

     Červené řasy rodu  Laurencia tvoří početnou skupinu mořských organismů v pobřežních oblastech tropů  až do hloubky kolem 65 metrů, která je bohatá na biologicky aktivní látky (Mridha a Paul, 2017). Zajímavou skupinou látek jsou bromované terpenoidy, které vykazují tzv. "antifoulingovou" aktivitu (Umezawa et al., 2014). Tyto látky jsou toxické pro řadu organismů, které způsobují tzv. biologické znečištění, tedy růst řas, bakterií, živočichů a pod. na předmětech ponořených do moře, zejména na trupech lodí (Davidson et al., 2016). Znečišťování trupů lodí představuje závažný ekonomický problém, který není spolehlivě vyřešen.  Po mnoha letech používání toxických nátěrů k regulaci biologického znečištění zakázala v roce 2008 IMO (Mezinárodní námořní organizace) používání organocíničitých sloučenin, což otevřelo cestu pro vývoj ekologicky nezávadných povlaků odolných proti znečištění, tzv. "antifoulingových" sloučenin (Callow a Callow, 2011). 

      Hledání přírodních antifoulingových sloučenin trvá již deset let a přináší prvé úspěchy. V poslední době byla zaznamenána řada přírodních antifoulingových  produktů a některé z nich jsou opravdu účinné. Do této skupiny látek patří i omaezallen z červené řasy Laurencia sp. V této řase byly v poslední době nalezeny i další látky s antifoulingovým účinkem (Oguri et al., 2017) a předpokládá se, že by mohly nalézt průmyslové využití (Qian et al., 2013).
Literatura
Callow JA, Callow ME. Trends in the development of environmentally friendly fouling-resistant marinecoatings. Nat Commun. 2011; 2:  244.
Davidson I, Scianni C, Hewitt C, Everett R, Holm E, Tamburri M, Ruiz G. Assessing the drivers of ship biofouling management—Aligning industry and biosecurity goals. Biofouling 2016; 32: 411–428. 
Mridha A, Paul S. (2017). Algae as potential repository of anti cancerous natural compounds. Int J Phytomedicine, 2017; 9(2): 181-194.
Oguri Y, Watanabe M, Ishikawa T, Kamada T, Vairappan CS, Matsuura H, Kaneko K, Ishii T, Suzuki M, Yoshimura E, Nogata Y, Okino T. New marine antifouling compounds from the red alga Laurencia sp. Mar Drugs 2017; 15:  267-277.
Qian PY, Chen L, Xu Y. Mini-review: Molecular mechanisms of antifouling compounds. Biofouling. 2013; 29(4): 381-400.
Umezawa T, Oguri Y, Matsuura H, Yamazaki S, Suzuki M, Yoshimura E, Furuta T, Nogata Y, Serisawa Y, Matsuyama-Serisawa K, Abe T, Matsuda F, Suzuki M, Okino T.  Omaezallene from red alga Laurencia sp.: structure elucidation, total synthesis,  and antifouling activity. Angew Chem Int Ed Engl. 2014; 53(15): 3909-3912.


Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1078