Nejasnosti kolem drogy zvané
Publikováno: Čtvrtek, 20.09. 2018 - 12:52:19
Téma: prof Patočka


Nejasnosti kolem drogy zvané "zombie"

Jiří Patočka

     Zneužívání drog není věc nová, ale v posledních letech se stalo nedílnou součástí života současné společnosti. Nepříznivý vliv na vývoj drogové scény ve většině zemí má snadnější dostupnost návykových a psychotropních látek, která významně souvisí s rozšířením světového obchodu s drogami. Přestože vlády většiny zemí vedou nesmlouvavý boj s ilegálním obchodem s drogami, drogy se stávají spíše dostupnější a narkomanů přibývá. To souvisí i se životním stylem nemalé části obyvatelstva, která odmítá orientaci na peníze a majetek a uniká ze světa reality do světa iluzí.

      Různé strategie zaměřené na řešení problémů spojených s drogami bohužel selhávají a nedaří se dosáhnout snížení jejich užívání. Počet lidí experimentujících s drogami neklesá ani navzdory jejich kriminalizace, ani navzdory varování před katastrofickými následky a značné protidrogové publicitě. Nic z toho moc nepomáhá. Naopak, užívání tzv. rekreačních drog se stává součástí kultury a životního stylu nemalé části společnosti. Protidrogově zaměřená část společnosti je bezradná. Kriminalizace drog nepřináší řešení, ale jejich legalizace také nepředstavuje cestu, jak se s drogami vypořádat.      Navíc se kromě dnes již "klasických" drog objevují stále nové, velmi často mnohem účinnější a méně probádané, tudíž mnohem nebezpečnější. I jednorázové užití takové drogy může být spojeno s těžkým poškozením zdraví s trvalou invalidizací nebo i smrtí člověka. Na trhu se tyto drogy často objevují ve formě, která před zdravotním nebezpečím nevaruje a mnohdy drogu ani nepřipomíná. Tyto ilegální drogy se na trhu objevují pod názvy jako "sůl do koupele", "hnojivo na květiny", "modrý drak", "černá mamba","bylinné kadidlo" a pod. Obsahují nebezpečné látky ze skupiny syntetických kannabinoidů, kathinonů nebo derivátů morfinu, nebezpečnějších než heroin, ale kupující netuší co kupují a prodavači často nevědí co prodávají. Uživatelé syntetických drog nejen že neví o jakou látku se jedná, jaké je její dávkování a jaké mohou očekávat účinky, ale hlavně vůbec netuší, že jim jde o život (Law et al., 2015). Zejména když drogu kombinují s jinými drogami, např. s alkoholem. Riziko předávkování a smrti je u těchto drog mnohem vyšší, než u těch "klasických". Protože drogová scéna si zvykla na Evropu bez hranic, musí dnes syntetickým drogám čelit i Česká republika.
    Právě v těchto dnech se objevil případ zneužití drogy označované jako "zombie" a k dnešnímu dni má tato droga na svědomí 23 intoxikovaných a dvě úmrtí. Co se skrývá pod pouličním názvem "zombie" a jaké jsou účinky této drogy?
     Úvodem je nutno říct, že pod označením "zombie" se skrývají dvě zcela odlišné látky, s rozdílnou chemickou strukturou a rozdílnými fyzikálními a biologickými vlastnostmi.
1) Syntetický kannabinoid, kódové označení JWH 203, 1-Pentyl-3-(2-chlorfenylacetyl)indol. Bílá krystalická látka s b.t. 105,5 °C (Bononi et al., 2011). Syntetické kannabinoidy jsou obvykle prodávány ve formě bylinných směsí pod označením „spice drugs“. Směsi jsou inzerovány jako směsi exotického koření, která uvolňují bohaté aroma. Tyto směsi se dají kouřit a na jejich uživatele mají obdobné účinky jako konopí. „Spice drugs“ se těší velké pozornosti drogové scény, protože ještě donedávna představovaly legální možnost jak získat náhražku konopí (Patočka a Kuča, 2011, 2012). Látka JWH 203 je "spice drug" z rodiny fenylacetylindolu, která působí jako agonista kannabinoidních receptorů s hodnotami Ki 8,0 a 7,0 nM pro receptory CB 1 a CB 2 (Fantegrossi  et al., 2014; Gatch a Forster, 2014). Tyto receptory zprostředkovávají fyziologické účinky kannabinoidních látek, jako je analgezie, antinausea, účinek stimulující chuť k jídlu, imunomodulační účinky a další jak v centru (receptory CB1), tak na periferii (receptory CB2) (Assimakopoulou et al., 2017). Na černém trhu je droga prodávána pod označením K2, nebo "černá mamba". Látka JWH 203 vyvolává behaviorální účinky srovnatelné s behaviorálními účinky Δ4-THC (Gatch a Forster, 2014). Psychóza způsobená látkou JWH 203 může mít průběh podobný katatonii (Haro et al., 2014) a může skončit smrtí (Law et al., 2015; Rosenberg, 2016). Nejčastějšími projevy intoxikace JWH 203 a dalších syntetický kannabinoidů jsou úzkost, paranoia, halucinace, záchvaty křečí, hypertermie a kardiotoxicita (Zamengo et al., 2014). Podání látky JWH 203 může vyvolat infarkt myokardu (Mir et al., 2011).
JWH-203, syntetický kannabinoid
2) Syntetický opiát, desomorfin, analog morfinu. Desomorfin přináší rychlejší úlevu od silné bolesti než morfin, je až 10krát účinnější, ale jeho efekt má kratší dobu trvání a vysoký výskyt nežádoucích účinků. Patří mezi ně hypotenze a zadržování moči, ale zejména těžká respirační depresé, která často končí smrtí (WHO, 2014). Syntetické opiáty bývají v západní literatuře označovány jako "designer drugs" (Weaver et al., 2015).
    V roce 2003 se desomorfin objevuje v Rusku (na Sibiři), jako součást pouliční drogy s názvem крокодил (krokodýl). Brzy se však krokodýl rozšířil do celého Ruska a později i do mnoha dalších zemí celého světa. Droga byla levná, protože surovinou byl snadno dostupný kodein a další komponenty nutné pro výrobu (jod, červený fosfor) se daly také snadno opatřit. Červený fosfor např. oškrábáním škrtacích ploch na krabičkách zápalek. Výsledkem užití takto po domácku vyráběné drogy bylo, že důsledky aplikace byly mnohem závažnější než aplikace samotného desomorfinu (Matiuk, 2014).V roce 2012 zavedla ruská federální vláda nová omezení prodeje léků s obsahem kodeinu, ale to šíření této drogy nezabránilo (Skowronek et al., 2012; Zheluk et al., 2015; Baquero Escribano et al., 2016).
     V současné době je zneužívání drogy krokodýl rozšířeno ve většině východoevropských a severoevropských zemí a dále pak v zemích Jižní Ameriky. Všude odtud přichází informace o jejím hrozivém účinku na lidský organismus (Florez et al., 2017; Hakobyan et al., 2017, 2018; Hearne et al., 2017; Kiladze  et al., 2017; Soares  et al., 2017; Sorrentino et al., 2018; Ventura et al., 2018).
Desomorfin, syntetický opiát
     Je neuvěřitelné, jak intenzivně je tato droga v posledních letech zneužívána v řadě zemí, přestože dělá z lidí "živoucí mrtvoly" a jméno "zombie" si tak určitě zaslouží. Podává se totiž injekčně a již během krátké doby zanechává v místě vpichu neodstranitelné škody. Kůže začíná zelenat a tvoří se na ni šupiny podobné krokodýlí kůži (odtud zřejmě pochází název drogy), vzniká hluboký absces, tromboflebitida a gangréna (Gahr et al., 2012). Odumírání tkáně se šíří stále dál tím, že se do rány dostane infekce a postupně zachvátí velké části těla. To často vede k amputaci končetin či jiným chirurgickým zákrokům. Má zničující účinky na uživatele, včetně poškození kůže, krevních cév, svalů, kostí a někdy i multiorgánového selhání a nakonec smrti (Oliver e t al., 2015). Droga je silně návyková a závislost vzniká rychle. Vzniklá zranění jsou však natolik závažná, že většina těchto lidí umírá do tří let po prvé injekci.
     Nezvyklé účinky drogy "krokodýl" na lidský organismus mají na svědomí četné nečistoty a toxické látky, které se do ní dostávají při její přípravě v nevhodných "domácích podmínkách". Čistá forma samotného desomorfinu totiž toto poškození nezpůsobuje a navzdory závažným dopadům na zdraví a krátké době přežití (Leone a Ferrari, 2018), existují i vzácnější případy, kdy někteří uživatelé "krokodýla" užívali drogu po více let bez toho, že by došlo k poškození tkání v důsledku nečistot. Buď měli lepšího dodavatele, nebo si drogu připravovali sami a pro její přípravu byli více kvalifikováni (Florez et al., 2017).
Literatura
Assimakopoulou M, Pagoulatos D, Nterma P, Pharmakakis N. Immunolocalization of cannabinoid receptor type 1 and CB2 cannabinoid receptors, and transient receptor potential vanilloid channels in pterygium. Mol Med Rep. 2017; 16(4): 5285-5293.
Bononi M, Belgi P, Tateo F. Analytical data for identification of the Cannabimimetic Phenylacetylindole JWH-203. J Anal Toxicol. 2011; 35(6): 360-363.
Fantegrossi WE, Moran JH, Radominska-Pandya A, Prather PL. Distinct pharmacology and metabolism of K2 synthetic cannabinoids compared to Δ9-THC: Mechanism underlying greater toxicity?. Life Sciences. 2014; 97(1): 45–54. 
Florez DH, Dos Santos Moreira AM, da Silva PR, Brandão R, Borges MM, de Santana FJ, Borges KB. Desomorphine (Krokodil): An overview of its chemistry, pharmacology, metabolism, toxicology and analysis. Drug Alcohol Depend. 2017; 173: 59-68.
Gahr M, Freudenmann RW, Hiemke C, Gunst IM, Connemann BJ, Schönfeldt-Lecuona C. Desomorphine goes "crocodile". J Addict Diseases. 2012; 31(4): 407–412. 
Gatch MB, Forster MJ. Δ9-Tetrahydrocannabinol-like discriminative stimulus effects of compounds commonly found in K2/Spice. Behav Pharmacol. 2014; 25(8): 750-757.
Hakobyan K, Poghosyan Y, Kasyan A. The use of buccal fat pad in surgical treatment of 'Krokodil' drug-related osteonecrosis of maxilla. J Craniomaxillofac Surg. 2018; 46(5): 831-836. 
Hakobyan K, Poghosyan Y. Spontaneous bone formation after mandible segmental resection in "krokodil" drug-related jaw osteonecrosis patient: case report. Oral Maxillofac Surg. 2017; 21(2): 267-270.
Hearne E, Alves EA, Van Hout MC, Grund JC. Home Manufacture of Drugs: An Online Investigation and a Toxicological Reality Check of Online Discussions on Drug Chemistry. J Psychoact Drugs. 2017; 49(4): 279-288.
Haro G, Ripoll C, Ibáñez M, Orengo T, Liaño VM, Meneu E, Hernández F, Traver F. Could spice drugs induce psychosis with abnormal movements similar to catatonia? Psychiatry. 2014; 77(2): 206-208.
Kiladze L, Todadze K, Balkhamishvili T, Gadelia E, Lezhava G. Impact of pharmacy reform on the dynamics of the use of drugs and psychoactive substances according to the 2013 - 2018 clinical data from the "Center for the mental health and prevention of addiction". Georgian Med News. 2017; (270): 136-140.
Law R, Schier J, Martin C, Chang A, Wolkin A. Notes from the Field: Increase in Reported Adverse Health Effects Related to Synthetic Cannabinoid Use - United States, January-May 2015. Morbidity and Mortality. Weekly Report. 2015; 64: 618–619.
Leone S, Ferrari A. Krokodil: The drug that kills. J Addict Recovery 2018; 1(1005): 1-4.
Matiuk DM. Krokodil: A Monstrous Drug with Deadly Consequences. J Addict Disorders 2014; 1-14. 
Mir A, Obafemi A, Young A, Kane C. Myocardial infarction associated with use of the synthetic cannabinoid K2. Pediatrics, 2011; 128(6): e1622-e1627.
Oliver T, Gheevarghese SJ, Gandhi U, Bhat ZY, Pillai U. “Krokodil”—A Menace Slowly Spreading Across the Atlantic. Am J Therap. 2015; 22(3): 231-233.
Patočka J, Kuča K. Syntetické kannabinoidy a "spice drugs". Psychiatrie 2011; 15(3): 140-144.
Patočka J, Kuča K. Na drogovou scénu přicházejí nové syntetické kanabinoidy. Kontakt 2012; 14(3): 369-377.
Rosenberg E. Police Raid 5 Brooklyn Bodegas After Suspected K2 Overdoses. Nytimes.com. (13 July 2016).
Savchuk SA, Barsegyan SS, Barsegyan IB, Kolesov GM. Chromatographic study of expert and biological samples containing desomorphine. J Anal Chem. 2011; 63(4): 361–370. 
Soares JX, Alves EA, Silva AMN, de Figueiredo NG, Neves JF, Cravo SM, Rangel M, Netto ADP, Carvalho F, Dinis-Oliveira RJ, Afonso CM. Street-Like Synthesis of  Krokodil Results in the Formation of an Enlarged Cluster of Known and New Morphinans. Chem Res Toxicol. 2017; 30(8): 1609-1621.
Sorrentino A, Trotta S, Colucci AP, Aventaggiato L, Marzullo A, Solarino B. Lethal endomyocarditis caused by chronic "Krokodil" intoxication. Forensic Sci Med Pathol. 2018; 14(2): 229-235.
Ventura L, Carvalho F, Dinis-Oliveira RJ. Opioids in the Frame of New Psychoactive Substances Network: A Complex Pharmacological and Toxicological Issue. Curr Mol Pharmacol. 2018; 11(2): 97-108.
Weaver MF, Hopper JA, Gunderson EW. Designer drugs 2015: assessment and management. Addict Sci Clin Pract. 2015; 10: 8.
WHO, 2014. Synthetic Substances with Morphine-like Effect: Clinical Experience: Potency, Side-Effects, Addiction Liability (Monographs on Individual Drugs: Desomorphine);". Bull World Health Organ. 2014; 17(4–5): 569–863. 
Zamengo L, Frison G, Bettin C, Sciarrone R. Understanding the risks associated with the use of new psychoactive substances (NPS): high variability of active ingredients concentration, mislabelled preparations, multiple psychoactive substances in single products. Toxicology letters, 2014; 229(1): 220-228.


Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1077