Bioaktivní látky mořských bakterií: arsindoliny A a B
Publikováno: Středa, 12.09. 2018 - 08:50:21
Téma: prof Patočka


Bioaktivní látky mořských bakterií: arsindoliny A a B

Jiří Patočka

     Arsindoliny A a B jsou bis-indolové alkaloidy, které byly izolovány z mořských bakterií identifikovaných jako Aeromonas sp. (Cai et al., 2010). Přestože látky jsou již dostupné laboratorní syntézou (Merinos et al., 2015; Praven et al., 2015; Xiang et al., 2015), nebyla u nich dosud testována žádná biologická aktivita. Přitom lze předpokládat, že by mohly mít protinádorové účinky, podobně jako některé další bis-idolové deriváty, např. arundin (Khuzhaev et al., 1994) nebo antibakteriální účinky jako např. vibrindol (Bell a Carmelli, 1994).          Jak naznačují některé prospektivní studie, arsindoliny by mohly být účinnými inhibitory α-glukosidázy (Wang et al., 2017), mohly by se uplatnit jako antibiotika (Challa et al., 2017) nebo jako netoxické antifoulingové přípravky (Qian et al., 2017).
Literatura
Bell R, Carmelli S. Vibrindole A, a Metabolite of the marine bacterium, Vibrio parahaemolyticus, isolated from the toxic mucus of the boxfish Ostracion cubicus. J. Nat. Prod. 1994; 57: 1587-1590.
Cai SX, Li DH, Zhu TJ, Wang FP, Xiao X, Gu QQ. Two new indole alkaloids from the marine-derived bacterium Aeromonas sp. CB101. Helv Chim Acta 2010; 93: 791-795.
Challa C, Ravindran J, Konai MM, Varughese S, Jacob J, Kumar BD, Lankalapalli RS. Expedient Synthesis of Indolo [2, 3-b] quinolines, Chromeno [2, 3-b] indoles, and 3-Alkenyl-oxindoles from 3, 3′-Diindolylmethanes and Evaluation of Their Antibiotic Activity against Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus. ACS Omega, 2017; 2(8): 5187-5195.
Khuzhaev BU, Aripova SF, Shakirov R S. Arundine-A new dimeric alkaloid from the roots of Arundo donax. Chem. Nat.Compd. 1994; 30: 635-636.
Merinos JP, Ruíz HL, López Y, Lima SR. Synthesis of bis(indolyl)methanes Catalyzed by Triethylborane. Lett Org Chem. 2015; 12(5): 332-336.
Praveen IJ, Parameswaran PS, Majik MS. Bis (indolyl) methane alkaloids: Isolation, bioactivity, and syntheses. Synthesis 2015, dostupné na http://irgu.unigoa.ac.in/drs/bitstream/handle/unigoa/3642/Synthesis_47(13)_2015_1827-1837.pdf?sequence=1
Qian P, Xu Y, Wang K, Wang C. U.S. Patent No. 9,591,855. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office. 2017.
Wang G, Wang J, Xie Z, Chen M, Li L, Peng Y, Deng B. (2017). Discovery of 3, 3-di (indolyl) indolin-2-one as a novel scaffold for α-glucosidase inhibitors: In silico studies and SAR predictions. Bioorganic chemistry, 2017; 72: 228-233.
Xiang J, Wang J, Wang M, Meng X, Wu A. One-pot total synthesis of streptindole, arsindoline B and their congeners through tandem decarboxylative deaminative dual-coupling reaction of amino acids with indoles. Org Biomol Chem.  2015; 13(14): 4240-4247.


Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1075