Dunaimyciny, makrocyklická antibiotika inhibující transkripci genů prozánětlivýc
Publikováno: Neděle, 24.06. 2018 - 07:44:24
Téma: prof Patočka


Dunaimyciny, makrocyklická antibiotika inhibující transkripci genů prozánětlivých cytokinů

Jiří Patočka

     Dunaimyciny tvoří skupinu sloučenin, které byly objeveny ve fermentačních kapalinách bakterií Streptomyces diastatochromogenes AB1691Q-321 a AB1711J-452. Tyto sloučeniny byly objeveny při screeningu přírodních látek s fungicidní aktivitou. Bylo zjištěno, že dunaimyciny jsou 24-členné makrolidy (Burres et al., 1991; Hochlowski et al., 1991) a jejich další testování ukázalo, že mají významné imunosupresivní účinky (Burres et al., 1991; Karwowski et al., 1991).      Dunaimyciny jsou látky řazené do nové generace aktuálních kožních imunitních downregulátorů (skin immune downregulators, SIDR), které byly nedávno zavedeny jako alternativa k glukokortikoidům pro lokální léčbu některých zánětlivých dermatóz. Dunyimyciny, podobně jako tacrolimus, pimecrolimus nebo sirolimus, inhibují transkripci genů prozánětlivých cytokinů prostřednictvím vazby na specifické imunofiliny (Pierard a Franchimont, 2003). Imunomodulační makrolaktamy poskytují alternativu k glukokortikosteroidům pro lokální léčbu atopické dermatitidy a jiných zánětlivých dermatóz. Tyto látky  pronikají do zanícené pokožky a jsou vhodné pro lokální terapii. Inhibují transkripci genů prozánětlivých cytokinů, jako je interleukin 2, které jsou závislé na jaderném faktoru NF-AT. Blokují katalytickou funkci kalcineurinu, což vede k inhibici transportu cytoplazmatické složky NF-AT do buněčného jádra. Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené klinické studie s topickými přípravky provedené s takrollimem a pimecrolimem prokázaly účinnost obou látek u středně těžké až těžké atopické dermatitidy. Dunaimyciny představují alternativu k již známým a klinicky využívaným léčivům typu tacrolimus (Bornhövd et al., 2001).
Literatura
Bornhövd E, Burgdorf WH, Wollenberg A. Macrolactam immunomodulators for topical treatment of inflammatory skin diseases. J Am Acad Dermatol. 2001; 45(5): 736-743.
Burres NS, Premachandran U, Frigo A, Swanson SJ, Mollison KW, T. Fey TA, Krause RA, V, Thomas A, Lane B, Miller LN, McAlpine JB. Dunaimycins, a new complex of spiroketal 24-membered macrolides with immunosuppressive activity. III. Immunosuppressive activities of dunaimycins. J. Antibiot (Tokyo) 1991; 44: 1331-1341.
Hochlowski JE, Mullally MM, Brill GM, Whittern DN, Buko AM, Hill P, McAlpine JB.
Dunaimycins, a new complex of spiroketal 24-membered macrolides with immunosuppressive activity. II. Isolation and elucidation of structures. J. Antibiot (Tokyo) 1991; 44: 1318- 1330.
Karwowski JP, Jackson M, Maus ML, Kohl WL, Humphrey PE, Tillis PM. Dunaimycins, a new complex of spiroketal 24-membered macrolides with immunosuppressive activity. I. Taxonomy of the producing organisms, fermentation  and antimicrobial activity. J Antibiot (Tokyo). 1991; 44(12): 1312-1317.
Pierard G, Franchimont C. (2003). Skin immune dowregulators: from bench to bedside. Curr Topics Pharmacol. 2003; 7: 109-116.


Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1070