Planktocyclin: cyanotoxin sladkovodní sinice Planktothrix rubescens
Publikováno: Pátek, 30.03. 2018 - 17:51:47
Téma: prof Patočka


Planktocyclin: cyanotoxin sladkovodní sinice Planktothrix rubescens

Jiří Patočka

    Sladkovodní jedovatá sinice Planktothrix rubescens (DeCandolle ex Gomont) Anagnostidis et Komárek 1988 (syn. Oscillatoria rubescens DeCandolle ex Gomont 1892) je původem z holoarktické oblasti s dvěma základními oblastmi výskytu – jižní  a střední Norsko  a širší západní alpská oblast (Burghi, 1987). V poslední době má tendenci šířit se do nepůvodních oblastí (Jacquet  et al., 2005) a protože je schopna tvořit vodní květ, mohlo by to ve spojení s její toxicitou představovat potenciální riziko zamoření zdrojů pitné vody (Manganelli et al., 2010). U nás je prozatím tento druh rozšířen jen málo.  Z doložených a publikovaných nálezů to jsou jen pískovny u Suchdolu nad Lužnicí (Marvan et al., 1997).     Sinice Planktothrix rubescens je producentem několika cyanotoxinu (Chorus, 2012), z nichž nejznámější jsou cyklické peptidy mikrocystiny (Briand et al., 2005). Existuje několik chemotypů této sinice, jejichž zastoupení se silně liší mezi jezery (Haruštiaková a Welker, 2017). Jiným, nedávno nalezeným jedovatým cyklickým peptidem této sinice je oktapeptid  planktocyclin (Baumann et al., 2007). Nejen od mikrocystinů, ale i od ostatních cyanotoxinů se liší tím, že je složen výhradně z proteinogenních L-aminokyselin:  cyklo (Pro-Gly-Leu-Val-Met-Phe-Gly-Val). Hmotnostní spektrometrie a 2D-NMR spektroskopické údaje umožnily stanovit jeho strukturu. Syntetický planktocyclin byl identický s přírodním produktem. Planktocyclin  je silným inhibitorem savčího trypsinu a alfa-chymotrypsinu a mírně aktivním inhibitorem lidské rekombinantní kaspázy-8 (Baumann et al., 2007). 
Literatura
Baumann HI, Keller S, Wolter FE, Nicholson GJ, Jung G, Süssmuth RD, Jüttner F. Planktocyclin, a cyclooctapeptide protease inhibitor produced by the freshwater cyanobacterium Planktothrix rubescens. J Nat Prod. 2007; 70(10): 1611-1615.
Briand JF, Jacquet S, Flinois C et al Variations in the microcystin production of Planktothrix rubescens (Cyanobacteria) assessed from a four-year survey of Lac du Bourget (France) and from laboratory experiments. Microbial Ecology, 2005; 50(3): 418-428.
Burghi HR. Long-term development of blue-green Algae in Lake Lucerne with special preference to Oscillatoria (Planktothrix) rubescens. Schweizerische Zeitschrift für Hydrologie 1987; 9(3): 375-377.
Haruštiaková D, Welker M. Chemotype diversity in Planktothrix rubescens (cyanobacteria) populations is correlated to lake depth. Environ Microbiol Reports, 2017; 9(2): 158-168.
Chorus I. (Ed.). Cyanotoxins: occurrence, causes, consequences. Springer Science & Business Media, 2012.
Jacquet, S, Briand JF, Leboulanger C et al. The proliferation of the toxic cyanobacterium Planktothrix rubescens following restoration of the largest natural French lake (Lac du Bourget). Harmful algae, 2005; 4(4): 651-672. 
Manganelli M, Scardala S, Stefanelli M et al. Health risk evaluation associated to Planktothrix rubescens: An integrated approach to design tailored monitoring programs for human exposure to cyanotoxins. Water Research, 2010; 44(5): 1297-1306.
Marvan P, Keršner V, Komárek J. Invazní sinice a řasy. In: Pyšek P, Prach K.(eds.): Invazní rostliny v české flóře: Praha: Česká botanická společnost, 1997; 13-19.


Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1053