Ritteraziny: cytotoxické bis-steroidní pyraziny
Publikováno: Neděle, 25.03. 2018 - 07:53:05
Téma: prof Patočka


Ritteraziny: cytotoxické bis-steroidní pyraziny

Jiří Patočka

     Ritteraziny tvoří početnou skupinu přírodních látek, které byly izolovány z mořských pláštěnců rodu Ritterella (Fukuzawa et al., 1994, 1997). Chemicky jsou blízce příbuzné cefalostatinům (Iglesias-Arteaga a Morzycki, 2013), které byly nalezeny v mořském pláštěnci Cephalodiscus gilchristi (Taber a Taluskie, 2006). Pláštěnci jsou bohatým zdrojem bioaktivních látek s cytostatickým účinkem, jako jsou např. didemniny nebo ecteinascidiny.

Ritterazin ARitteraziny vykazují neobvykle vysokou účinnost proti širokému okruhu rakovinných buněčných linií a zastavují buněčný cyklus ve fázi G2/M (Komiya et al., 2003). Účinné jsou nejen přírodní látky, ale i synteticky připravené analogy (Kanduluru et al., 2013; Kou et al., 2013; Shi et al., 2017). Studiem vztahu struktura-aktivita bylo prokázáno, že pro antiproliferační aktivitu cefalalostatin / ritterazinové třídy léčiv je nezbytná 23-hydroxylová skupina (Kumar a Lee, 2017a,b).
Literatura
Fukuzawa S, Matsunaga S, Fusetani N. Isolation of 13 New Ritterazines from the Tunicate Ritterella tokioka and Chemical Transformation of Ritterazine B(1). J Org Chem. 1997; 62(13): 4484-4491.
Fukuzawa S, Matsunaga, S, Fusetani N. Ritterazine A, a highly cytotoxic dimeric steroidal alkaloid, from the tunicate Ritterella tokioka. J Org Chem. 1994; 59(21): 6164-6166.
Iglesias-Arteaga MA, Morzycki JW. Cephalostatins and ritterazines. Alkaloids Chem Biol. 2013; 72: 153-279.
Kanduluru AK, Banerjee P, Beutler JA, Fuchs PL. A convergent total synthesis of the potent cephalostatin/ritterazine hybrid -25-epi ritterostatin GN1N. J Org  Chem. 2013; 78(18): 9085-9092.
Komiya T, Fusetani N, Matsunaga S, Kubo A, Kaye FJ, Kelley MJ, Tamura K, Yoshida M, Fukuoka M, Nakagawa K. Ritterazine B, a new cytotoxic natural compound, induces apoptosis in cancer cells. Cancer Chemother Pharmacol. 2003; 51(3): 202-208.
Kou Y, Cheun Y, Koag MC, Lee S. Synthesis of 14',15'-dehydro-ritterazine Y via reductive and oxidative functionalizations of hecogenin acetate. Steroids. 2013; 78(2): 304-311.
Kumar RN, Lee S. Synthesis and bioactivity of bis-steroidal pyrazine 23-deoxy-25-epi ritterostatin G(N)1(N). Steroids. 2017a; 126: 74-78.
Kumar RN, Lee S. Synthesis of 23-deoxy-25-epi north unit of cephalostatin 1 via reductive and oxidative modifications of hecogenin acetate. Steroids. 2017b; 118: 68-75.
Shi Y, Jiang XL, Tian WS. Synthesis of 12,12'-azo-13,13'-diepi-Ritterazine N. J Org Chem. 2017; 82(1): 269-275.
Taber DF, Taluskie KV. Computationally guided organometallic chemistry: preparation of the heptacyclic pyrazine core of ritterazine N. J Org Chem. 2006; 71(7): 2797-2801.


Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1052