Bioaktivní látky bedly vysoké (Macrolepiota procera): Macrocypiny
Publikováno: Pondělí, 19.03. 2018 - 14:48:54
Téma: prof Patočka


Bioaktivní látky bedly vysoké (Macrolepiota procera): Macrocypiny

Jiří Patočka

      Macrolepiota (bedly) je rod stopkovýtrusných hub z čeledi Agaricaceae (pečárkovité), který byl vymezen Rolfem Singerem v roce 1948. Tento rod obsahuje asi 40 druhů. Nejznámějším druhem je bedla vysoká ( M. procera). Bedla vysoká je známý a vysoce ceněný jedlý druh ve velké části Evropy. Je to statná houba s téměř půl metru vysokým třeněm, na kterém sedí zprvu zavinutý, později široce rozložený klobouk o průměru až 300 mm. Mladé plodnice  mají klobouk celý nahnědlý, růstem jeho pokožka puká a v soustředných kruzích se vytvářejí nepravidelně rozložené, odstálé, plstnaté, velké, hnědé šupiny. Lupeny jsou bílé a vysoké Dužnina je bělavá a suchá. Příjemně voní, je velmi chutná a málo červiví. Důvodem nízké červivosti je pravděpodobně přítomnost specifického lektinu (MpL), který je dosti toxický pro různé parazity (Žurga et al., 2014).

     Mykologické informace o bedle vysoké lze najít na: http://burle.blog.cz/1803/bedla-vysoka-macrolepiota-procera-scop-singer-bedla-vysoka    V plodnicích bedly vysoké byla objevena nová skupina bílkovin, inhibitorů cysteinových proteáz, které byly nazvány macrocypiny. Bylo zjištěno, že makrocypiny jsou kódovány rodinou genů, která je rozdělena do pěti skupin s více než 90% identitou sekvence uvnitř skupiny a identitou sekvence mezi skupinami 75-86%. Několik rozdílů v promotoru a nekódujících sekvencích naznačuje regulaci exprese macrocypinu na různých úrovních. Bylo také prokázáno, že diverzita sekvencí ovlivňuje inhibiční aktivitu macrocypinů a že heterologně exprimované macrocypiny patřící do různých skupin, které vykazují rozdíly v jejich inhibičních profilech. Macrocypiny jsou účinnými inhibitory papainových a cysteinových endopeptidáz a také inhibují katepsiny B a H, které vykazují jak exopeptidázovou, tak endopeptidázovou aktivitu (Sabotič et al., 2009). Buněčná cysteinová proteáza je inhibována všemi macrocypiny, s výjimkou jednoho zástupce, který místo toho vykazuje slabou inhibici serinové proteázy trypsinu. Macrocypiny vykazují podobné základní biochemické charakteristiky. Jsou stabilní při vysokých teplotách a extrémních hodnotách pH a mají inhibiční profily podobné profilu clitocypinu z Clitocybe nebularis (Sabotič et al., 2011). 
     Macrocypiny jsou první inhibitory houbových proteáz, u nichž byl zjištěn negativní účinek na růst a vývoj larev mandelinky bramborové (Leptinotarsa decemlineata Say), což by mohlo mít praktický význam v boji s tímto škůdcem brambor (Šmid et al., 2013). Podobný účinek na larvy mandelinky vykazoval také clytocypin, proteázový inhibotor izolovaný ze strmělky mlženky (Clitocybe nebularis), což ukazuje na skutečnost, že houbové inhibitory proteáz by mohly být slibnými kandidáty na nové biopesticidy (Šmid et al., 2015).
Literatura
Sabotič J, Kilaru S, Budič M, Gašparič MB, Gruden K, Bailey AM, Foster GD, Kos J. Protease inhibitors clitocypin and macrocypin are differentially expressed within basidiomycete fruiting bodies. Biochimie. 2011; 93(10): 1685-1693.
Sabotič J, Popovič T, Puizdar V, Brzin J. Macrocypins, a family of cysteine protease inhibitors from the basidiomycete Macrolepiota procera. FEBS J. 2009; 276(16): 4334-4345.
Šmid I, Gruden K, Buh Gašparič M, Koruza K, Petek M, Pohleven J, Brzin J, Kos  J, Zel J, Sabotič J. Inhibition of the growth of colorado potato beetle larvae by macrocypins, protease inhibitors from the parasol mushroom. J Agric Food Chem. 2013; 61(51): 12499-12509.
Šmid I, Rotter A, Gruden K, Brzin J, Buh Gašparič M, Kos J, Žel J, Sabotič J.  Clitocypin, a fungal cysteine protease inhibitor, exerts its insecticidal effect  on Colorado potato beetle larvae by inhibiting their digestive cysteine proteases. Pestic Biochem Physiol. 2015; 122: 59-66.
Žurga S, Pohleven J, Renko M, Bleuler-Martinez S, Sosnowski P, Turk D, Künzler M, Kos J, Sabotič J. A novel β-trefoil lectin from the parasol mushroom (Macrolepiota procera) is nematotoxic. FEBS J. 2014; 281(15): 3489-3506.


Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1050