Bioaktivní látky mořských bakterií: Lipoxazolidinony
Publikováno: Sobota, 17.03. 2018 - 13:37:45
Téma: prof Patočka


Bioaktivní látky mořských bakterií: Lipoxazolidinony

Jiří Patočka

     Lipoxazolidinony jsou skupinou blízce příbuzných přírodních látek, které byly získány z  nového bakteriálního rodu Marinispora (kmen NPS008920), který  byl izolován ze vzorku mořského sedimentu shromážděného v Cocos Lagoon na ostrově Guam. Chemické vyšetření tohoto kmene poskytlo řadu nových látek a mezi nimi tři nové 2-alkyliden-5-alkyl-4-oxazolidinony, které byly nazvány lipoxazolidinony A, B  a C (Macherla et al., 2007).      Testováním antibakteriálních účinků lipoxazolidinonů  proti panelu různých Gram-pozitivních a Gram-negativních bakterií bylo prokázáno, že tyto sloučeniny vykazovaly širokospektrální antimikrobiální aktivitu podobnou účinkům komerčního antibiotika linezolidu (Zyvox) (Barbachyn a Ford, 2003). Lipoxazolidinony se tedy chovají jako nová skupina širokospektrých antibiotik (Macherla et al., 2007). Podmínkou jejich antibakteriálních účinků je přítomnost neporušeného oxazolidinonového kruhu v jejich molekule. Hydrolytické produkty, které oxazolidinonový kruh nemají,  jsou bez biologického účinku.
     Nejúčinnější látkou této skupiny je lipoxazolidinon A, jehož hodnoty MIC pro patogenní mikroorganismy se pohybuje v rozmezí 1,56 do 15,57 µg/ml. Lipoxazolidinon A má také dobrou účinnost (1-2 µg/ml) proti patogenům odolným vůči lékům, jako je Staphyloccus aureus rezistentní na methicilin (MRSA) nebo Enterococcus faecium rezistentní na vankomycin (VRE) (Sunga et al., 2008).  Při sledování růstu bakterií kmene NPS8920 v umělých podmínkách bylo zjištěno, že samotný růst nevyžaduje  mořskou vodu. Produkce lipoxazolidinonů kmenem NPS8920 však může být zjištěna pouze v médiích založených na mořské vodě. V prostředí syntetické mořské soli (Instant Ocean) produkoval kmen NPS8920 pouze 10-20% lipoxazolidinonů (Sunga et al., 2008).
Literatura
Barbachyn MR, Ford CW. Oxazolidinone structure-activity relationships leading  to linezolid. Angew Chem Int Ed Engl. 2003; 42(18): 2010-2023.
Macherla VR, Liu J, Sunga M, White DJ, Grodberg J, Teisan S, Lam KS, Potts BC. Lipoxazolidinones A, B, and C: antibacterial 4-oxazolidinones from a marine actinomycete isolated from a Guam marine sediment. J Nat Prod. 2007; 70(9): 1454-1457.
Sunga MJ, Teisan S, Tsueng G, Macherla VR, Lam KS. Seawater requirement for the production of lipoxazolidinones by marine actinomycete strain NPS8920. J Ind  Microbiol Biotechnol. 2008; 35(7): 761-765.


Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1049