Bioaktivní látky mořských bakterií: Ayamycin
Publikováno: Sobota, 03.03. 2018 - 11:14:27
Téma: prof Patočka


Bioaktivní látky mořských bakterií: Ayamycin

Jiří Patočka

V extraktu egyptského kmene Nocardia sp. ALAA 2000, který byl izolován z červené mořské řasy Laurenica spectabilis rostoucí na pobřeží Rudého moře v oblasti Ras‐Gharib, byly nalezeny látky, které inhibovaly růst patogenních mikroorganismů. Chemický a biologický screening prokázal přítomnost nové bioaktivní molekuly, která byla nazvána ayamycin, [1,1‐dichloro‐4‐ethyl‐5‐(4‐nitro‐phenyl)‐hexan‐2‐one]. Látka má unikátní strukturu, protože vedle dvou atomů chloru, obsahuje také relativně v přírodě vzácnou nitroskupinu (El-Gendy et al., 2008).Vedle této nové molekuly, byly v extraktu nalezeny také další významné biologicky aktivní látky, např. chrysofanol 8‐methyl ether, asfodelin, 4,7'-bichrysofanol a justicidin B. Všechny izolované látky byly testovány na antimikrobiální aktivitu proti Gram‐positivním a Gram‐negativním bakteriím a proti pathogenním houbám, jako je Candida albicans, Aspergillus niger a Botrytis fabae. Nejaktivnější sloučeninou ze všech byl nově objevený ayamycin  s hodnotami MIC od 0.1 do 10 µg/ml (El-Gendy et al., 2008). 
     Experimenty s kmenem bakterie Nocardia sp. ALAA 2000 ukázaly, že pomocí metod molekulární genetiky lze snadno zvýšit produkci ayamycinu. Výtěžnost u kmene F3/22 byla 285 µg/ml ayamycinu, což je 19-krát vyšší hodnota než u původního kmene (El-Gendy a El-Bondkly, 2011). Nejnovější testy s ayamycinem prokázaly, že tato přírodní látka je velmi silným inhibitorem virulence proti všem studovaným kmenům MRSA (El-Gendy et al., 2017).
Literatura
El-Gendy MM, Abdel-Wahhab KG, Mannaa FA, Farghaly AA, El-Bondkly AMA. Carcinogenic Activities and Sperm Abnormalities of Methicillin ResistanceStaphylococcus aureus and Inhibition of Their Virulence Potentials by Ayamycin. Appl Biochem Biotechnol. 2017; 183(3): 833-852.
El-Gendy MM, El-Bondkly AM. Genome shuffling of marine derived bacterium Nocardia sp. ALAA 2000 for improved ayamycin production. Antonie Van Leeuwenhoek. 2011; 99(4): 773-780.
El-Gendy MM, Hawas UW, Jaspars M. Novel bioactive metabolites from a marine derived bacterium Nocardia sp. ALAA 2000. J Antibiot (Tokyo). 2008; 61(6): 379-386.


Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1046