Biologicky aktivní látky klihatky černé (Bulgaria inquinans)
Publikováno: Úterý, 06.02. 2018 - 09:15:52
Téma: prof Patočka


Biologicky aktivní látky klihatky černé (Bulgaria inquinans)

Jiří Patočka

     Klihatka černá (Bulgaria inquinans (Pers.) Fr.) je vřeckovýtrusá houba z čeledi klihatkovité (Bulgariaceae Fr.), rostoucí hojně od léta do podzimu na čerstvě poraženém dřevě listnáčů. Houba je rozšířená v celém mírném pásmu severní polokoule. Má rosolovité plodnice, které jsou podle některých informačních zdrojů jedlé.

Viz též: http://burle.blog.cz/1802/klihatka-cerna-bulgaria-inquinans-pers-fr-bulgaria-cierna     Klihatka černá je zdrojem velkého počtu biologicky aktivních látek. Protizánětlivě účinné triterpenoidy (kyselina ursolová a betulinová, cerevisterol, (24R)-ergosta-7,22E-dien-3β, 5α, 6-β-triol-3-O-palmitát) (Zhang et al., 2005), 4,9-dihydroxy-1,2,11,12-tetrahydroperylen-3,10-chinon (Xian et al., 2006), nizkomolekulární polysacharid (cca 2,6 kDa) nazvaný BIWP2, který byl identifikován jako lineární beta-(1 → 6)-D-glukan bez postranních řetězců (Bi et al., 2009) a další ve vodě rozpustný polysacharid (BIWS-4b) složený z manózy (27,2%), glukózy (15,5%) a galaktózy (57,3%), jehož molekulová hmotnost byla odhadnuta na 7,4 kDa (Bi et al., 2011). Polysacharid BIWS-4b vykazoval významnou antimalarickou aktivitu a je potenciálním adjuvantem léčiv proti malárii. Z plodnic klihatky černé byly izolovány i další biologicky aktivní polysacharidy (Bi et al., 2013a,b).
     Z dalších biologicky aktivních látek byly z plodnic klihatky izolovány dva cytotoxicky účinné anthrachinony, nazvané bulgareon A a bulgareon B. Oba bulgarenony vykazují inhibiční aktivity proti lidským rakovinným buněčným liniím HL60 a K562. (Li et al., 2013).
Literatura
Bi H, Gao T, Liu D, Tai G, Wei M, Zhou Y. Structures of (1→6)-β-D-glucans from Bulgaria inquinans (Fries) and their immunological activities. Carbohydr Polym. 2013a; 93(2): 547-552.
Bi H, Gao T, Li Z, Ji L, Yang W, Jeff Iteku B, Liu E, Zhou Y. Structural elucidation and antioxidant activity of a water-soluble polysaccharide from the fruit bodies of Bulgaria inquinans (Fries). Food Chem. 2013b; 138(2-3): 1470-1475.
Bi H, Han H, Li Z, Ni W, Chen Y, Zhu J, Gao T, Hao M, Zhou Y. A Water-Soluble  Polysaccharide from the Fruit Bodies of Bulgaria inquinans (Fries) and Its Anti-Malarial Activity. Evid Based Complement Alternat Med. 2011; 2011: 973460.
Bi H, Ni X, Liu X, Iteku J, Tai G, Zhou Y, Zhao J. A novel water-soluble beta-(1-->6)-D-glucan isolated from the fruit bodies of Bulgaria inquinans (Fries). Carbohydr Res. 2009; 344(10): 1254-1258.
Li N, Xu J, Li X, Zhang P. Two new anthraquinone dimers from the fruit bodies  of Bulgaria inquinans. Fitoterapia. 2013; 84: 85-88.
Xian Li PZ, Jing Xu NL, Meng DL, Sha Y. A new perylenequinone from the fruit bodies of Bulgaria inquinans. J Asian Nat Prod Res. 2006; 8(8): 743-746.
Zhang P, Li X, Li N, Xu J, Li ZL, Wang Y, Wang JH. Antibacterial constituents  from fruit bodies of ascomyce Bulgaria inquinans. Arch Pharm Res. 2005; 28(8): 889-891.


Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1040