Bioaktivní látky mořských bakterií: Lynamiciny
Publikováno: Středa, 31.01. 2018 - 06:59:52
Téma: prof Patočka


Bioaktivní látky mořských bakterií: Lynamiciny

Jiří Patočka

     Nová mořská aktinomyceta, NPS12745, byla nedávno izolována a popsána z mořského sedimentu, který byl odebrán na pobřeží San Diega v Kalifornii. Analýza sekvence 16S rRNA ukázala, že NPS12745 je novým kmenem teprve nedávno popsaného mořského druhu Actinomycete Marinispora  (Lam, 2006).     Chemická analýza tohoto nového kmene přinesla překvapení v objevu  řady nových chlorovaných bis-indolpyrolů, které byly nazvány lynamiciny A-E (McArthur et al., 2008). Tyto bis-indolpyrolové deriváty jsou malé molekuly, v jejichž struktuře je zabudována chromopyrrolová  kyselinu, která byla již předtím izolována z bakterie  Chromobacterium violaceum (Mizuoka et al., 2010). Vedle linamycinů byly z nového kmene aktinomycety izolovány také lykogarubiny A-C, známé již dříve z  myxomycety Lycogala epidendrum (vlčí mléko červené) (Hosoya et al., 2005). 
     Lynamiciny A-E představují první přírodní  halogenované bis-indolové deriváty. Studium jejich antibakteriálního účinku proti panelu gram-pozitivních a gram-negativních bakterií prokázalo, že linamyciny B a C jsou účinné proti Staphylococcus  aureus (MSSA, MRSA: rezistentní na methicilin), Staphylococcus epidermidis a Enterococcus faecalis, což naznačuje jejich  potenciál  pro léčbu nozokomiálních infekcí (McArthur et al., 2008).
Literatura
Hosoya T, Yamamoto Y, Uehara Y, Hayashi M, Komiyama K, Ishibashi M. New cytotoxic bisindole alkaloids with protein tyrosine kinase inhibitory activity from a myxomycete Lycogala epidendrum. Bioorg Med Chem Letters, 2005; 15(11): 2776-2780.
Lam KS. Discovery of novel metabolites from marine actinomycetes. Current Opinion Microbiol. 2006;  9(3): 245-251.
McArthur KA, Mitchell SS, Tsueng G, Rheingold A, White DJ, Grodberg J, Lam KS, Potts BC. Lynamicins A-E, chlorinated bisindole pyrrole antibiotics from a novel  marine actinomycete. J Nat Prod. 2008; 71(10): 1732-1737.
Mizuoka T, Toume K, Ishibashi M, Hoshino T. Novel tryptophan metabolites, chromoazepinone A, B and C, produced by a blocked mutant of Chromobacterium violaceum, the biosynthetic implications and the biological activity of chromoazepinone A and B. Org Biomol Chem. 2010; 8(14): 3157-3163.


Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1038