Hirsutellid A: depsipeptid entomopatogenní houby Hirsutella kobayasii
Publikováno: Středa, 24.01. 2018 - 08:54:35
Téma: prof Patočka


Hirsutellid A: depsipeptid entomopatogenní houby Hirsutella kobayasii

Jiří Patočka

     Nový cyklohexadepsipeptid nazvaný hirsutellid A byl izolován z buněčného extraktu entomopatogenní houby Hirsutella kobayasii BCC 1660 (Vongvanich et al., 2002). Struktura látky byla objasněna analýzami spektroskopických dat a její absolutní stereochemie byla řešena použitím Marfeyho metody (Xu et al., 2007). Látka byla také připravena synteticky (Xu et al., 2005). Hirsutellid A vykazoval antimykobakteriální a antimalarickou aktivitu, ale byl inaktivní vůči buněčné linii Vero buněk (při 50 µg/ml) (Kittakoop et al., 2002; Fotie a Morgan, 2008).     Hirsutellid A je dobrým příkladem toho, jak zajímavým a užitečným zdrojem biologicky aktivních látek mohou být organismy produkující cyklodepsipeptidy (Sivanathan a Scherkenbeck, 2014; Fotie, 2015). Cyklodepsipeptidy vykazují zajímavé spektrum biologických aktivit. Látky této skupiny potenciálních léčiv mohou sloužit jako modelové sloučeniny pro mnoho farmakologicky účinných a toxikologicky bezpečných látek. Některé z těchto přírodních produktů již bylo vyhodnoceno v klinických studiích. Společným rysem cyklodepsipeptidů jsou jejich ionoforické vlastnosti. Zdá se však, že jejich farmakologicky relevantní účinek neodpovídá tomuto rysu; spíše je založen na interakcích s odlišnými kompartmenty buněk a transdukcí signalizačních cest.                  Cyklodepsipeptidy, které jsou v současné době vyhodnocovány v klinických studiích, se používají při refrakterní léčbě rakoviny, obvykle v kombinaci s jinými cytotoxickými léky. Řada cyklooktadepsipeptidů však vykazuje zcela odlišné spektrum biologické aktivity, jmenovitě mají silné antihelmintické účinky. Řada cyklodepsipeptidů byla dobře charakterizována in vitro a in vivo a byly pozorovány zajímavé způsoby jejich působení, jako jsou antiplasmodiální, antivirové, insekticidní, cytotoxické a antiproliferativní účinky. Zda tyto přírodní produkty budou prospěšné pro pacienty, musí být vyhodnoceno v klinických studiích. Nedávno bylo nalezeno několik cyklodepsipeptidů izolovaných z mořských hub, bakterií a terestriálních hub. Následné strukturální studie odhalily unikátní strukturní rysy. Bylo např. zjištěno, že cyklická struktura depsipeptidu je důležitá pro jeho biologickou aktivitu, protože lineární homology jsou neaktivní. Rozsah působení těchto nově izolovaných přírodních produktů spočívá v neobyčejně širokém rozsahu jejich biologických aktivit: od antivirové aktivity proti viru HIV-1, vytotoxickéaktivity proti rakovinným buňkám, až po antimykobakteriální a antimalarické aktivity (Lemmens-Gruber et al., 2009).
Literatura
Fotie J, Morgan RE. Depsipeptides from microorganisms: a new class of antimalarials. Mini Reviews Med Chem. 2006; 8(11): 1088-1094.
Fotie J. The Potential of Peptides and Depsipeptides from Terrestrial and Marine Organisms in the Fight against Human Protozoan Diseases. In: Bioactive Natural Products: Chemistry and Biology. John Willey, 2015
Kittakoop P, Isaka M, Trakulnaleamsai S, Vimuttipong S, Tanticharoen M, Thebtaranonth Y. Hirsutellide A, a new antimycobacterial cyclohexadepsipeptide from the entomopathogenic fungus Hirsutella kobayasii. J Nat Prod. 2002; 65(9): 1346-1348.
Lemmens-Gruber R, Kamyar MR, Dornetshuber R. Cyclodepsipeptides - potential drugs and lead compounds in the drug development process. Curr Med Chem. 2009; 16(9): 1122-1137.
Sivanathan S, Scherkenbeck J. Cyclodepsipeptides: A rich source of biologically active compounds for drug research. Molecules, 2014; 19(8): 12368-12420.
Vongvanich N, Kittakoop P, Isaka M, Trakulnaleamsai S, Vimuttipong S,Tanticharoen M, Thebtaranonth Y. Hirsutellide A, a new antimycobacterialcyclohexadepsipeptide from the entomopathogenic fungus Hirsutella kobayasii. J Nat Prod. 2002; 65(9): 1346-1348.
Xu YJ, Duan X, Li M, Jiang L, Zhao G, Meng Y, Chen L. Synthesis of the key precursor of Hirsutellide A. Molecules. 2005; 10(1): 259-264.
Xu YJ, Li JS, Yan FY, Chen LG. Study on X-ray crystallography and anti mycobacterial bioactivity of the stereoisomer of hirsutellide A. Chinese J Oerg Chem. 2007; 27(11): 1366-1368.


Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1036