Elmenoly: bioaktivní látky aktinomycet.
Publikováno: Neděle, 21.01. 2018 - 09:36:41
Téma: prof Patočka


Elmenoly: bioaktivní látky aktinomycet.

Jiří Patočka      

     Aktinomycety sou významným přírodním zdrojem sekundárních metabolitů s mnoha biologickými aktivitami (Takahashi a Omura, 2003). Aktinomycety (Actinobacteria) představují významný kmen grampozitivních bakterií. Patří k nejběžnějším zástupcům mikrobiálního života v půdě. Protože hrají důležitou roli v rozkladu organických látek jsou nedílnou součástí koloběhu uhlíku v přírodě a tvorby humusu. Jsou ale také producentem velkého množství dosud prakticky neznámých biochemikálií, proto je v posledních letech věnována velká pozornost jejich screeninku (Salimi et al., 2018).          Do této kategorie bioaktivních látek patří i nově nalezené deriváty 1,3-dihydroisobenzofuranu s α-naftolovým kruhem, které byly izolovány z půdních vzorků shromážděných v různých lokalitách v Japonsku, především z prefektury Chiba (Abdelfattah et al., 2016). Jsou to elmenoly A a B, které lze charakterizovat jako látky ze skupiny angucyklinů, polycyklických aromatických polyketidů (Ishikawa et al., 2017). Elmenoly A a B jsou stereoisomery a mají cytotoxický účinek (Tsukahara et al., 2015). Další informace o jejich biologických účincích dosud nejsou známy.
Literatura
Abdelfattah MS, Arai MA, Ishibashi M. Bioactive secondary metabolites with unique aromatic and heterocyclic structures obtained from terrestrial actinomycetes species. Chem Pharm Bull. 2016; 64(7): 668-675.
Ishikawa N, Abdelfattah MS, Ishibashi M. Elmenols CH, new angucycline derivatives isolated from a culture of Streptomyces sp. IFM 11490. J Antibiotic. 2017; 70(5): 601-606.
Salimi F, Hamedi J, Motevaseli E, Mohammadipanah F. Isolation and screening of rare Actinobacteria, a new insight for finding natural products with antivascular calcification activity. J Appl Microbiol. 2018; 124(1): 254-266.
Takahashi Y, Omura S. Isolation of new actinomycete strains for the screening  of new bioactive compounds. J Gen Appl Microbiol. 2003; 49(3): 141-154.
Tsukahara K, Toume K, Ishikawa N, Abdelfattah MS, Ishibashi M. Novel cytotoxic isobenzofuran derivatives from Streptomyces sp. IFM 11490. Tetrahedron Letters, 2015; 56(46): 6345-6347.


Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1035