Bioaktivní látky šupinovky kostrbaté: deriváty kyseliny tetramové
Publikováno: Sobota, 13.01. 2018 - 12:49:48
Téma: prof Patočka


Bioaktivní látky šupinovky kostrbaté: deriváty kyseliny tetramové

Jiří Patočka 

     Přírodní látky, obsahující ve své molekule motiv kyseliny tetramové (2,4-pyrrolidin-dion), představují důležitou třídu bioaktivních látek, z nichž většina byla izolována z mořských nebo terestriálních hub (Royles, 1995). Z těch nejvýznamnějších to jsou např. aurantosidy (Sata et al. 1999, militarinony (Schmidt et al., 2002), erythroskyrin (Shoji t al., 1965), trichosetin (Marfori et al., 2003) a další, které vykazují řadu biologických aktivit (Mo et al., 2014).     Do skupiny přírodních látek s motivem kyseliny tetramové, které byly nalezeny jako součást metabolického profilu houby (Epicoccum sp.) izolované z plodnic dřevokazné stromové houby Pholiota squarrosa (šupinovka kostrbatá). Jsou to jednak dvě látky zvané epicoccariny A a B (Wangun et al., 2007b) a dále tři glykosylované deriváty kyseliny tetramové nazvané epicoccamidy B - D (Wangun et al., 2007a). Struktury těchto nových sloučenin byly objasněny na základě jejich fyzikálních dat a chemické degradace. Epiccamidy se liší délkou centrálního uhlíkového řetězce. Derivát s nejdelším řetězcem, epicoccamid D, indukuje morfogenezi a tvorbu pigmentu v povrchových kulturách houby Phoma destructiva v koncentraci 1,7 mM. Mimoto vykazuje slabou až středně silnou cytotoxicitu vůči buněčným liniím HeLa (CC50 17,0 µM) a antiproliferativní účinek u myších fibroplastů (L-929) a buněčné linie lidské leukémie (K-562) s inhibicí růstu (GI50) 50,5, resp. 33,3 µM. Epicoccarin A vykazuje selektivní antibakteriální aktivitu proti gram-positivním bakteriích, včetně Mycobacterium vaccae (Kemami Wangun et al., 2007b). Epicoccarin A byl také připraven synteticky (Ujihara et al., 2012).
     Šupinovka kostrbatá (Pholiota squarrosa) je jedlá dřevokazná houba z čeledi límcovkovitých, ale v poslední době pochybnosti o její poživatelnosti narůstají a převládá názor, že by neměla být konzumována (Patočka a Navrátilová, 2017). Není však jasné, zda na některých toxických projevech konzumace této houby se mohou podílet deriváty kyseliny tetramové.  Šupinovka kostrbatá je významným škůdcem rostoucích dřevin a způsobuje křehnutí jejich dřevní hmoty. Parazituje především na listnatých dřevinách, ale může růst i na jehličnanech a odumřelém dřevě.
Literatura
Marfori EC, Kajiyama S, Fukusaki E, Kobayashi A. Trichosetin, a novel tetramic acid antibiotic produced in dual culture of Trichoderma harzianum and Catharanthus roseus Callus. Z Naturforsch C. 2002; 57(5-6): 465-470.
Mo X, Li Q, Ju J. Naturally occurring tetramic acid products: isolation, structure elucidation and biological activity. RSC Advances, 2014; 4(92): 50566-50593.
Patočka J, Navrátilová Z. Šupinovka kostrbatá: pochybnosti o poživatelnosti narůstají. Dostupné na: http://burle.blog.cz/1710/supinovka-kostrbata-pochybnosti-o-pozivatelnosti-narustaji
Royles BJL. Naturally occuring tetramic acids: structure, isolation, and synthesis. Chem Rev. 1995; 95(6): 1981-2001.
Sata NU, Matsunaga S, Fusetani N, van Soest RW. Aurantosides D, E, and F: new  antifungal tetramic acid glycosides from the marine sponge Siliquariaspongia japonica. J Nat Prod. 1999 Jul;62(7):969-71.
Shoji J, Shibata S, Sankawa U, Taguchi H, Shibanuma Y. Metabolic products of fungi. XXIV. The structure of erythroskyrine, a nitrogen-containing coloring matter of Penicillium islandicum Sopp. Chem Pharm Bull (Tokyo). 1965; 13(10): 1240-1246.
Schmidt K, Günther W, Stoyanova S, Schubert B, Li Z, Hamburger M. Militarinone A, a neurotrophic pyridone alkaloid from Paecilomyces militaris. Org Lett. 2002; 4(2): 197-199.
Ujihara Y, Nakayama K, Sengoku T, Takahashi M, Yoda H. First Total Synthesis of Epicoccarine A via O-to C-Acyl Rearrangement Strategy. Organic letters, 2012; 14(19): 5142-5145.
Wangun HVK, Dahse HM, Hertweck C. Epicoccamides B–D, glycosylated tetramic acid derivatives from an Epicoccum sp. associated with the tree fungus Pholiota squarrosa. J Nat Prod. 2007a; 70(11), 1800-1803.
Wangun HVK, Hertweck C. Epicoccarines A, B and epipyridone: tetramic acids and pyridone alkaloids from an Epicoccum sp. associated with the tree fungus Pholiota squarrosa. Org Biomol Chem. 2007b; 5(11): 1702-1705.


Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1033