Kuanoniaminy: biologicky aktivní metabolity mořských hub Oceanapia sp.
Publikováno: Úterý, 26.12. 2017 - 10:30:33
Téma: prof Patočka


Kuanoniaminy: biologicky aktivní metabolity mořských hub Oceanapia sp.

Jiří Patočka

    Mořské houby Oceanapia sp. jsou zdrojem četných pyridoakridinových alkaloidů s významnou biologickou aktivitou (Ding et al., 1999). Jednou z významných skupin pyridinoakridinových alkaloidů jsou také kuanoniaminy (Eder et al., 1998).

              Kuanoniaminy A a C byly hodnoceny pro jejich účinek na růst pěti lidských nádorů a nádorových buněčných linií, stejně jako na proliferaci lidských lymfocytů. Bylo zjištěno, že kuanoniamin A je silným inhibitorem růstu celého nádoru a nádorových buněčných linií, zatímco kuanoniamin C byl méně účinný, ale vykazoval vysokou selektivitu vůči buněčné linii rakoviny prsu, která je závislá na estrogenu (ER +). Kuanoniamin A se ukázal být účinnějším inhibitorem syntézy DNA než kuanoniamin C. Bylo také zjištěno, že kuanoniamin A způsobuje rozsáhlé snížení počtu MCF-7 buněk ve fázi G2 / M, stejně jako zvýšení apoptotických buněk (Kijjoa et al., 2007).
       Kuanoniamin C a kuanoniamin D vykazovaly insekticidní aktivitu vůči larvám polyfágního hmyzího škůdce Spodoptera littoralis (LC50 156 a 59 ppm), když byly součástí jejich umělé umělé stravy. Obě sloučeniny také vykazovaly toxicitu v testu letality u krevety solené s hodnotou LC50 37 µg/ml (kuanoniamin C) a 19 µg/ml (kuanoniamin D). Při vazebných testech vykazuje kuanoniamin D afinitu k A1- a A2A-adenosinovým receptorům s hodnotami Ki 2,94 a 13,7 µM. Kuanoniamin  C byl méně aktivní než kuanoniamin D, ale kuanoniamin C vykazoval nevíc mírnou afinitu k benzodiazepinovým vazebným místům receptorů GABAA (Eder et al., 1998). Kuaniaminy A, B, C a D, spolu se dvěma novými pyridoakridinové alkaloidy, kuanoniaminy E a F, byly také izolovány z blíže neurčených žahavců (Nilar et al., 2002; Utkina, 2015).
Literatura
Ding Q, Chichak K, Lown JW. Pyrroloquinoline and pyridoacridine alkaloids from marine sources. Curr Med Chem. 1999; 6(1): 1-27.
Eder C, Schupp P, Proksch P, Wray V, Steube K, Müller CE, Frobenius W, Herderich M, van Soest RW. Bioactive pyridoacridine alkaloids from the micronesian sponge Oceanapia sp. J Nat Prod. 1998; 61(2): 301-305.
Kijjoa A, Wattanadilok R, Campos N, Nascimento MS, Pinto M, Herz W. Anticancer activity evaluation of kuanoniamines A and C isolated from the marine sponge Oceanapia sagittaria, collected from the Gulf of Thailand. Mar Drugs. 2007; 5(2): 6-22.
Nilar N, Sidebottom PJ, Carté BK, Butler MS. Three new pyridoacridine type alkaloids from a singaporean ascidian. J Nat Prod. 2002; 65(8): 1198-1200.
Utkina NK. Sagitol D, a New Thiazole Containing Pyridoacridine Alkaloid from a Vietnamese Ascidian. Nat Prod Commun. 2015; 10(9): 1547-1548.


Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1030