Hlíva chlupatá a její významné bioaktivní sekundární metabolity: hexacyclinol a
Publikováno: Neděle, 17.12. 2017 - 10:08:34
Téma: prof Patočka


Hlíva chlupatá a její významné bioaktivní sekundární metabolity: hexacyclinol a panepophenanthrin  

Jiří Patočka

     Hlíva chlupatá (Panus rudis, syn. Panus lecomtei) je vzácná dřevokazná houba rostoucí na odumřelých kmenech a pařezech listnáčů. Nejčastější dřevinou je buk, méně často dub, topol nebo bříza. Hlíva chlupatá je uvedena v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh). Houba není jedlá. 

     Hlíva chlupatá má klobouk o průměru 30 - 100 mm, který bývá nejprve vyklenutý, později vmáčknutý, nepravidelný, výrazně krátce chlupatý, okrově žlutý, v mládí s fialovým nádechem. Lupeny jsou sbíhavé, světle okrové barvy. Třeň je výstředný a krátký a rovněž chlupatý. Dužnina je tuhá, bělavá  a hořká. Hlíva chlupatá je podobná hojnější hlívě fialové (Panus conchatus), která má ale klobouk lysý.      Hlíva chlupatá je zdrojem několika bioaktivních látek (Lorentzen et al., 1994; Erkel et al., 1996). Z těch zajímavějších je to např. hexacyclinol (Schlegel et al., 2002) nebo panepophenanthrin (Sekizawa et al., 2002). Hexacyclinol je vysoce oxygenovaná polycyklická sloučenina (Rychnovsky, 2006; Pinkerton et al., 2010), která  má antiproliferativní účinky(Schlegel et al., 2002)  a panepophenanthrin je inhibitorem ubikvitin-aktivujícího enzymu  E1 (Lei et al., 2003). Jeho struktura byla určena pomocí NMR a rentgenové krystalografické analýzy jako 1,3a,10-trihydroxy-10c-(3-hydroxy-3-methylbut-1-enyl)-5,5-dimethyl-1,2,3,3a,5,5a,8,9,10,10a,10b,10c-dodekahydro-4-oxa-2,3,8,9-diepoxyacephenanthrylen-7-on  (Sekizawa et al., 2002).
     Ubikvitin slouží ke značení proteinů v ději, jemuž říkáme ubikvitinace nebo ubikvitinylace proteinu. Význam, rozmanitost a komplexní kontext označování proteinů ubikvitinem dnes dosahuje úrovně dosud nejvýznamnější posttranslační modifikace proteinů, kterou je fosforylace.  Ubikvitinem značené proteiny jsou degradovány v proteazomech, což je velice sofistikovaný proces. Ubikvitin v buňce je nejprve aktivován ubikvitin-aktivujícím enzymem E1 a následně přenesen na ubikvitin-přenášející enzym E2. Další přesun ubikvitinu na protein, který má být degradován je podmíněn ubikvitin-ligázou E3, která dokáže specificky rozpoznat proteiny, jež mají být degradovány.
     Panepophenanthrin, jako inhibitor ubikvitin-aktivujícího enzymu E1, je proto významnou přírodní látkou, která by mohla sehrát důležitou úlohu nejen v pochopení procesu degradace proteinů v proteazomech, ale také rozšířit spektrum léčiv proti některým nemocem. Proto je panepophenanthrin velmi studovanou molekulou (Moses et al., 2003; Matsuzawa et al., 2006; Li and Lee, 2010).
Literatura
Erkel G, Anke T, Sterner O. Inhibition of NF-κB activation by panepoxydone. Biochem Biophys  Res Comm. 1996; 226: 214-221.
Lei X, Johnson RP, Porco JA Jr. Total synthesis of the ubiquitin-activating enzyme inhibitor (+)-panepophenanthrin. Angew Chem Int Ed Engl. 2003; 42(33): 3913-3917.
Li J, Lee D. Application of a tandem metathesis to the synthesis of (+)-panepophenanthrin. Chem Asian J. 2010; 5(6): 1298-1302.
Lorentzen K, Anke T, Anders U, Hintermayr H, Hanske F. Two inhibitors of platelet aggregation from a Panus species. Z. Naturforsch. 1994; 49c: 132-138.
Matsuzawa M, Kakeya H, Yamaguchi J, Shoji M, Onose R, Osada H, Hayashi Y. Enantio- and diastereoselective total synthesis of (+)-panepophenanthrin, a ubiquitin-activating enzyme inhibitor, and biological properties of its new derivatives. Chem Asian J. 2006; 1(6): 845-851.
Moses JE, Commeiras L, Baldwin JE, Adlington RM. Total synthesis of panepophenanthrin. Org Lett. 2003;5 (17): 2987-2988.
Pinkerton DM, Banwell MG, Willis AC. (+)-hexacyclinol. Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010; 66(Pt 2): o342-o343.
Rychnovsky SD. Predicting NMR spectra by computational methods: structure revision of hexacyclinol. Org Lett. 2006; 8(13): 2895-2898.
Sekizawa R, Ikeno S, Nakamura H, Naganawa H, Matsui S, Iinuma H, Takeuchi T. Panepophenanthrin, from a mushroom strain, a novel inhibitor of the ubiquitin-activating enzyme. J Nat Prod. 2002; 65(10): 1491-1493.
Schlegel B, Härtl A, Dahse HM, Gollmick FA, Gräfe U, Dörfelt H, Kappes B. Hexacyclinol, a new antiproliferative metabolite of Panus rudis HKI 0254. J Antibiotics (Tokyo)  2002; 55(9): 814-817.


Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1028