Bioaktivní metabolity mořských řas: spiralisony
Publikováno: Pondělí, 06.11. 2017 - 15:46:33
Téma: prof Patočka


Bioaktivní metabolity mořských řas: spiralisony

Jiří Patočka

     Spiralisony jsou metabolity hnědé mořské řasy Zonaria spiralis, která se vyskytuje v příbřežních vodách jižní Austrálie až do hloubky kolem 38 metrů (Phillips et al., 1994). V rámci hledání nových biologicky aktivních látek mořského původu (Blunt et al., 2014), stala se předmětem zájmu výzkumníků i tahle mořská řasa, která dosud nebyla považována za nějakým způsobem významnou či zajímavou (Blunt et al., 2014).     Chemická analýza řasy prokázala přítomnost  šesti lipidů odvozených od floroglucinolu, které byly nazvány spiralisony A-D, několik již dříve známých chromonů  a norseskviterpenoid apo-9'-fucoxanthinon. Za biologicky významné obsahové látky řasy    Zonaria spiralis lze považovat zejména spiralisony (Zhang et al., 2012). 
     Spiralisony A a B vykazují inhibiční aktivitu proti kinázám exprimovaných u  neurodegenerativních onemocnění (CDK5 / p25, CK1δ a GSK3p), spiralisony A, C a D vykazují inhibiční aktivitu vůči Gram-pozitivním bakteriím Bacillus subtilis (ATCC 6051 a 6633). Slibné antibakteriální účinky extraktu Z. spiralis jsou  přičítány kumulativnímu účinku několika lipidických látek odvozených od floroglucinolu, jejímiž hlavními představiteli jsou spiralisony. Spiralisony jako deriváty polynenasycených mastných kyselin odvozených od chromonu vykazují silnou antioxidační aktivitu (Mohamed et al., 2013), což z nich činí významné bioaktivní látky s širokým možným využitím v medicíně (Dev a Maurya, 2017).
Literatura
Blunt  JW, Copp BR, Keyzers RA, Munro MH, Prinsep MR. Marine natural products. Natural Product Reports, 2014; 31(2): 160-258. 
Dev K, Maurya R. (2017). Marine-Derived Anti-Alzheimer’s Agents of Promise. Neuroprotective Natural Products. In: Brahmachari G (Ed.).  Clinical Aspects and Mode of Action. John Wiley and Sons, 2017. ISBN 978-3-527-34186-3
Mohamed YM, Vik A, Hofer T, Andersen JH, Hansen TV. Polyunsaturated fatty acid-derived chromones exhibiting potent antioxidant activity. Chem Phys Lipids, 2013; 170: 41-45.
Phillips JA, Clayton MN, Harvey AS. Comparative studies on sporangial distribution and structure in species of Zonaria, Lobophora and Homoeostrichus (Dictyotales, Phaeophyceae) from Australia. Eur J Phycology, 1994; 29(2): 93-101.
Zhang H, Xiao X, Conte MM, Khalil Z, Capon RJ. Spiralisones A-D: acylphloroglucinol hemiketals from an Australian marine brown alga, Zonaria spiralis. Org Biomol Chem. 2012; 10(48): 9671-9676.


Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1017