Penostatin J: Inhibitor protein-tyrozinfosfatázy 1B z entomopatogenní houby Isar
Publikováno: Sobota, 28.10. 2017 - 09:41:57
Téma: prof Patočka


Penostatin J: Inhibitor protein-tyrozinfosfatázy 1B z entomopatogenní houby Isaria tenuipes

Jiří Patočka

     Entomopatogenní houba Isaria tenuipes syn. Paecilomyces tenuipes z čeledi Deuteromycotina, je známa z čínské tradiční medicíny jako lék k léčbě lidských onemocnění, jako je astma, bronchiální a plicní záněty a onemocnění ledvin. Houba se tvořila na živém hostiteli, kterým byl bourec morušový (Bombyx mori) (Samson, 1974). Entomopatogenní houby působí převážně jako ektoparaziti hmyzu (Landa, 1998). Nejčastěji infikovaným vývojovým stádiem jsou larvy, méně často  kukly a dospělci hmyzu, velmi vzácně i vajíčka (Tanada a Kaya, 1993). Jejich růst na povrchu těla různých druhů hmyzích hostitelů odedávna fascinoval člověka, protože je na rozdíl od ostatních skupin entomopatogenních mikroorganizmů, jako jsou např. bakterie nebo viry, pozorovatelný již prostým okem (Štěpánová, 2007).     Entomopatogenní houby nachází uplatnění v moderní biologické ochraně. Jsou proto intenzivně studovány biologické vztahy patogenu s hostitelem. Méně je známo o biologicky aktivních metabolitech těchto hub, ale zdá se, že jsou velmi početné a po chemické stránce velmi rozmanité.
     Nejvíce studovanou entomopatogenní houbou je Isaria tenuipes (Haritakun et al., 2007). V této houbě byly nalezeny látky unikátní struktury s bicyklo[3.3.1]nonanem v molekule, které byly nazvány isariotiny. Jsou to látky s cytotoxickou aktivitou proti některým lidským rakovinným buněčným liniím (Bunyapaiboonsri et al., 2009). Další, nedávno izolovanou látkou z I. tenuipes je tricyklický polyked nazvaný penostatin J (Chen et al., 2014), spolu s penostatiny A, B a C. Tyto látky byly již dříve izolovány  z Penicillií (Takahashi et al., 2007). 
     Protein- tyrozinfosfatáza 1B (PTP1B) je známa jako negativní regulátor signalizace inzulínového receptoru (IR), potenciálního cíle léčby pro léčbu diabetu typu II a dalších s tím spojených metabolických syndromů. Nízkomolekulární inhibitory PTP1B proto mohou být považovány za zajímavý přístup při designu nových léků u diabetických onemocnění typu II. Takovým typem inhibitoru PTP1B je také penostatin J, který vykazuje lepší inhibiční účinek na PTP1B než jiné, dosud známé inhibitory (Chen et al., 2014). Tato zjištění naznačují, že deriváty penostatinu by mohly být potenciálním novým typem inhibitorů PTP1B. 
Literatura
Bunyapaiboonsri T, Yoiprommarat S, Intereya K, Rachtawee P, Hywel-Jones NL, Isaka M. Isariotins E and F, spirocyclic and bicyclic hemiacetals from the Entomopathogenic fungus Isaria tenuipes BCC 12625. J Nat Prod 2009; 72: 756–759.
Haritakun R, Srikitikulchai P, Khoyaiklang P, Isaka M. Isariotins A–D, Alkaloids from the Insect Pathogenic Fungus Isaria tenuipes BCC 7831. J Nat Prod 2007; 70: 1478–1480.
Chen YP, Yang CG, Wei PY, Li L, Luo DQ, Zheng ZH, Lu XH. Penostatin derivatives, a novel kind of protein phosphatase 1b inhibitors isolated from solid cultures of the entomogenous fungus Isaria tenuipes. Molecules. 2014; 19(2): 1663-1671.
Landa Z. Biopreparáty na bázi entomopatogenních hub. Agro-ochrana a výživa rostlin 1998; 10: 7 – 12.Samson RA.  Paecilomyces and some allied hyphomycetes. Studies in Mycology. Baarn: Centralbureau voor Schimmelcultures, 1974; 6: 58.
Štěpánová K. Kompatibilita vybraných druhů entomopatogeních hub s parazitoidem Encarsia formosa. Diplomová práce. Zemědělská fakulta JU v Českých Budějovicích, 2007. 76 s.
Takahashi C, Numata A, Yamada T, Minoura K, Enomoto S, Konishi K, Nakai M, Matsuda C, Nomoto K (1996) Penostatins, novel cytotoxic metabolites from a Penicillium species separated from a green alga. Tetrahedron Lett 37:655–658.
Tanada Y, Kaya HK. Amicrobial and microbial agents, pp. 52 - 82, in: Tanada Y, Kaya HK (Eds.): Insect pathology. Academic Press. 1993.


Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1014