Bioaktivní metabolity mořských řas: dehydrothyrsiferol
Publikováno: Pátek, 15.09. 2017 - 20:53:21
Téma: prof Patočka


Bioaktivní metabolity mořských řas: dehydrothyrsiferol

Jiří Patočka

     Dehydrothyrsiferol (DHT) je mořský terpenoid, který byl izolován z kanárské červené řasy Laurencia viridis sp. nov (Ceramiales, Rhodomelaceae), spolu s velkým množství  strukturálně velmi podobných látek, které lze souhrnně charakterizovat jako polyetherické triterpenoidy nebo oxaskvalenoidy (Cen-Pachecoet al., 2010; 2011). Testování jejich biologické aktivity prokázalo, že látky jsou zejména cytotoxické (Cen-Pacheco et al., 2011, 2015; Pacheco et al., 2011).     Mořské řasy představují slibný zdroj nových sloučenin s možným potenciálem jako humánní léčiva. Řasy mají několik biologických aktivit, včetně protinádorové aktivity. Produkují množství sekundárních metabolitů, které mají antiproliferační, apoptotickou, antiangiogenní i cytotoxickou aktivitu in vitro i in vivo
     Mořské řasy jsou v přímořských krajinách také široce používány jako funkční potraviny a léčivé prostředky zejména v asijských zemích, kde mají dlouhou historii použití. Mnoho řas bylo použito k léčbě rakoviny, mnoho surových nebo částečně vyčištěných polysacharidů z různých hnědých, zelených a červených řas bylo testováno na jejich protinádorovou aktivitu. Relevantní informace byly shromážděny z vědeckých časopisů, knih a zpráv prostřednictvím knihovny a elektronického vyhledávání pomocí Medline, Pubmed, Science Direct a Scopus. Různé extrakty s jiným rozpouštědlem vykazují obrovský antiproliferační účinek na různé typy rakoviny, stejně jako na různé buněčné linie leukémie (Mridha a Paul, 2017). 
Literatura
Cen-Pacheco F, Nordström L, Souto ML, Martín MN, Fernández JJ, Daranas AH. Studies on polyethers produced by red algae. Mar Drugs. 2010; 8(4): 1178-1188.
Cen-Pacheco F, Santiago-Benítez AJ, García C, Álvarez-Méndez SJ, Martín-Rodríguez AJ, Norte M, Martín VS, Gavín JA, Fernández JJ, Daranas AH. Oxasqualenoids from Laurencia viridis: Combined Spectroscopic-Computational Analysis and Antifouling Potential. J Nat Prod. 2015; 78(4): 712-721.
Cen-Pacheco F, Villa-Pulgarin JA, Mollinedo F, Norte M, Daranas AH, Fernández JJ. Cytotoxic oxasqualenoids from the red alga Laurencia viridis. Eur J Med Chem. 2011; 46(8): 3302-3308.
Mridha A, Paul S. Algae as potential repository of anti cancerous natural compounds. Int J Phytomed. 2017; 9(2): 181-194.
Pacheco FC, Villa-Pulgarin JA, Mollinedo F, Martín MN, Fernández JJ, Daranas AH. New polyether triterpenoids from Laurencia viridis and their biological evaluation. Mar Drugs. 2011; 9(11): 2220-2235.


Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1003