Vítejte na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
Přihlásit se nebo Registrovat Domů  ·  Prof. Patočka  ·  Student ART  ·  Student RA  ·  Student KRT  ·  Doktorand  ·  Fórum  

  Moduly
· Domů
· Archív článků
· Doporučit nás
· Články na internetu
· Fotogalerie
· Poslat článek
· Průzkumy
· Připomínky
· Soubory
· Soukromé zprávy
· Statistiky
· Témata
· Top 10
· Váš účet
· Verze pro PDA
· Vyhledávání

  Skupiny uživatelů
· Prof. Patočka
· Student ART
· Student RA
· Student KRT
· Doktorand

  Kdo je online
V tuto chvíli je 10368 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde


  Články studentů ART: Lewisit
Publikováno: Neděle, 23.04. 2006 - 19:40:14 Od: Prof. Patocka
Aplikovaná radiobiologie a toxikologie

Lewisit

Aneta Cvachová,

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice

Lewisit patří mezi zpuchýřující bojové otravné látky. Tyto látky se používaly jako náplň chemické munice již v době první světové války, kdy představovaly nejničivější bojové otravné látky (BOL). Později byly zpuchýřující BOL použity v několika lokálních válečných konfliktech např. ve válce Iráku s Íránem v 80. letech 20. století.
Úvod

Lewisit patří mezi zpuchýřující bojové otravné látky. Tyto látky se používaly jako náplň chemické munice již v době první světové války, kdy představovaly nejničivější bojové otravné látky (BOL). Později byly zpuchýřující BOL použity v několika lokálních válečných konfliktech např. ve válce Iráku s Íránem v 80. letech 20. století.

Charakteristické rysem zasažení je vleklý, zánětlivě nekrotický proces s četnými klinicky závažnými komplikacemi a následnými stavy, které mohou člověka vyřadit z činnosti na dlouhou dobu. V místě vstupu zanechávají charakteristické morfologické známky, jako je erytém, otok a puchýře.

Taktické použití zpuchýřujících otravných látek je mnohostranné. Dají se použít jako náplň do dělostřeleckých granátů, raketových hlavic, leteckých pum, chemických min ale také do leteckých rozstřikovacích zařízení a aerosolových generátorů.

Přestože skupinu těchto látek nelze již považovat za perspektivní, dá se o pravděpodobnosti jejího užití uvažovat na druhém místě za nervově paralytickými látkami. Důvodem tohoto úsudku jsou velké zásoby těchto BOL. K těmto zásobám patří i zásoby určené k likvidaci v duchu mezinárodní Úmluvy o zákazu chemických zbraní a také nedostatečně zlikvidované německé a japonské zbraně po 2. světové válce (většina potopena v mořích).

Mezi zpuchýřující látky patří např. yperity, lewisit…

Lewisit

Objevitelem této látky je americký lékárník Winfordem Lee Lewis (1898-1943). Podle svého objevitele nese vojenské označení L. Lewisite byl vyprodukovaný v roce 1918. „Rosa smrti“ jak Američané nazývali svůj Lewisit se na bojištích objevil až na sklonku první světové války. Zasaženým vojákům už nepřipomínal vůni maminčiných pelargónií.[1] Za první světové války se k jeho odmořování používal chlor, ovšem chlor ve formě chlorového vápna, chlornanu vápenatého nebo chloraminů.

Lewisit je zpuchýřující otravná látka, obsahující směs několika sloučenin, v níž má největší zastoupení nejúčinnější 2-chlorvinyldichlorarsin (alfa-lewisit). Jedná se o kapalinu bez barvy a zápachu (technický produkt může páchnou po pelergoniích), dobře rozpustnou v organických rozpouštědlech, která je méně stálá než yperit. Tato látka se v zimních měsících udrží do týdne a v letních do jednoho dne. Lewisit tuhne až při -18°C, a proto se dá užít i v zimních měsících na rozdíl od yperitu. Lewisit-yperitovou směs (2:1) lze použít i při teplotách pod bodem mrazu.

Lewisit byl užit pouze jako bojová chemická látka a nikdy nebyla provedena žádná lékařská nebo jiná praktická zkouška.[2] Největší zásoby lewisitu má v současné době Rusko, které zásoby skladuje na základnách Kambarka a Gornyj. Kvůli obsahu arsenu, je likvidace lewisitu v souvislosti s Úmluvou o zákazu chemických zbraní, kterou ratifikovala i Česká republika, jedním z nejnáročnějších technických a ekologických problémů.

Účinky této látky na lidský organismus[3]

Lewisit může do organismu vniknout:

  • kůží, očima
  • dýcháním vzduchu obsahujícího lewisit
  • pitnou vodou, jídlem

Protože tato látka obsahuje arzen[4], průběh otravy má podobné příznaky jako otrava arzenem včetně žaludeční nevolnosti a nízkého krevního tlaku. Příznaky se objevují ihned po expozici lewisitem a tím se liší od intoxikace yperitem.

Příznaky na jednotlivých orgánech lidského těla:

Kůže: k zčervenání kůže dochází během 15 až 30 minut a za několik hodin po zčervenání se objeví puchýř. Bolestivost kůže je menší než při zasažení ostatními zpuchýřujícími otravnými látkami.

Oči: dráždění, bolest, otok… Při velké expozici očí lewisitem dochází k trvalé slepotě.

Dýchací systém: kýchání, chrapot, bolest při dýchání a kašli. Po dlouhodobém vdechování může vzniknou chronická plicní choroba.

Odmoření lewisitu

Povrchové odmoření je založeno na fyzické adsorpci z agenta, nebo se kombinuje fyzická adsorpce a chemická inaktivace. Fyzická adsorpce se provádí pomocí prášků jako mouka, zásyp. K chemické inaktivaci se užívají chloraminy, organická rozpouštědla, otázkou zůstává užití vody.

Anitodotní terapie intoxikace lewisitem

Antidotem proti lewisitu je dimerkaptopropanol (BAL – Brititish anti Lewisite, Sulfaktin) nebo jeho analog dimerkaptopropansulfát (DMPS), eliminující toxický efekt arzenu obsaženého v molekule lewisitu. V případě zasažení lewisitem se doporučuje podávat 3-6 dávek BAL intramuskulárně během prvních 24 hodin po intoxikaci.

V nynější době se stále užívá BAL v některých případech terapie otrav těžkými kovy, zvláště k terapii otrav způsobených arzenem. Toto antidotum během druhé světové války, minimalizovalo riziko spojeneckému pěšímu pluku, spojené se zraněním nebo smrtí způsobenou intoxikací Lewisitem. BAL způsobil ve své době převrat terapie intoxikací těžkými kovy náhodných i iatrogenních (intoxikace spojené s terapií artritid solemi zlata). V roce 1951 byl užit k terapii Wilsonovy choroby[5] s pozoruhodnými účinky.[6]

Stanovení lewisitu

K nejednodušším metodám oblíbeným zejména v oblasti polní analýzy patří detekční trubičky, papírky, přenosné laboratorní soupravy. Tyto metody jsou založeny na redukčních vlastnostech lewisitu. Například s kyselinou molybdenovou vzniká molybdenová modř a s oxidem osmičelým černý oxid osmičitý.

Lewisit v dnešním světě

Největší zásoby lewisitu má v současné době Rusko, které skladuje na základnách Kambarka a Bornuj až několik tisíc tun této nebezpečné látky. Likvidace lewisitu vzhledem k obsahu arzenu je velmi technologicky a ekologicky náročná. Ruská federace přijala Úmluvu 5. listopadu 1997.

Arzenál ruských chemických zbraní je více než 40 000 tun BCHL a z tohoto tvoří zásoba lewisitu 8 000 tun. V Kambarce je v kamenných budovách uloženo 6 300 tun lewisitu, každá budova obsahuje 16 ocelových tanků o objemu 50 m3, které jsou naplněné různým množstvím lewisitu. Ruští specialisté tvrdí, že z ruských zásob je možné získat až 2 300 tun kovového arsenu. Ruskými specialisty byly navrženy tři metody likvidace lewisitu - likvidace lewisitu alkalickou hydrolýzou následovanou elektrolýzou reakční hmoty, vysokoteplotní amonolýza lewisitu a alkalická hydrolýza lewisitu následovaná srážením sulfidu arzenitého z reakční hmoty. Lewisit má menší pravděpodobnost teroristického zneužití než yperit. Je to dáno tím, že je nestabilní a má relativně obtížnou výrobu.

Závěr

Zpuchýřující otravné látky v současné době již nemají takový význam jako na začátku 20. století, kdy patřily mezi nejúčinnější látky té doby. Lewisit byl objeven až na konci první světové války, a proto nemá na svědomí tolik lidských životů jako yperit. V současné době je zneužití lewisitu velmi nepravděpodobné je to dáno zejména složitou výrobou a nestálostí v terénu. Nebezpečné jsou ovšem zásoby této chemické látky, které jsou velmi velké a jejich likvidace je ekonomicky náročná.

V roce 1997 vstoupila v platnost Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob použití chemických zbraní a jejich zničení. Úmluvu byla podepsána 168 státech a ratifikována v 121 státech. Největší chemický arzenál má současné době Ruská federace a USA a vlastnictví též přijala Indie, Jižní Korea, Albánie a Lybie. Tyto státy původně deklarovaly 71 373 tun bojových chemických látek a celkem 8 671 570 kusů chemické munice a velkoobjemných zásobníků. Ke dni 28. února 2005 bylo zlikvidováno celkem 11 350 tun bojových chemických látek a 2 161 300 kusů chemické munice a velkoobjemových zásobníků. Zbraně jsou likvidovány pod mezinárodní kontrolou Organizace pro zákaz chemických zbraní se sídlem v Haagu. Velkým problém stále zůstávají problémy s likvidací lewisitu, který obsahuje arzen, a proto představuje tato látka velké nebezpečí nejen pro lidstvo ale i životní prostředí.[1] www.millitaria.cz

[2] www.bt.cdc.gov

[3] www.bt.cdc.gov

[4] Jedná se toxický polokovový prvek, známý již od středověku. V současné době nachází uplatnění v oblasti metalurgie a polovodičového průmyslu. Toxické účinky této látky byly známé již ve starověku. Za objevitele označován středověký alchymista Albertu Magnus (izoloval poprvé elementární arzen). Zdravotnické rizika intoxikace arzenem jsou různorodé: dermatologické poškození (změny na pokožce, vznik různých ekzémů a alergických dermatitid), zvýšený výskyt kardiovaskulárních chorob, zvýšený výskyt potratů u žen, karcinogenita, zvýšený výskyt novorozenců s vrozenými vadami.

[5] Jedná se o relativně vzácné onemocnění. V patogenezi se uplatňují dva faktory: vnitřní (genetický) faktor a zevní faktor (měď). Příčnou onemocnění je toxické působení mědi, v čemž se podobá hematochromatóze.

[6] JA. Volensky, K. Redman, British anti-Lewisite (dimercaprol):an Amazony history, Department of Anatomy

and Cell Biology, Indiana Univerzity Schoul of Medicine, USA

 
 
  Anketa ke článku
Zaujal vás tento článek?

ANO
NE


[ Výsledky | Ankety ]

Účastníků 35

  Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Budete moct upravit vzhled tohoto webu, nastavit zobrazení komentářů, posílat komentáře, posílat zprávy ostatním uživatelům a řadu dalších.

  Související odkazy
· Více o tématu Aplikovaná radiobiologie a toxikologie
· Další články od autora Prof. Patocka


Nejčtenější článek na téma Aplikovaná radiobiologie a toxikologie:
Belladonnové alkaloidy: atropin a skopolamin


  Hodnocení článku
Průměrné hodnocení: 4.73
Účastníků: 19

Výborný

Zvolte počet hvězdiček:

Výborný
Velmi dobré
Dobré
Povedený
Špatné


  Možnosti

 Vytisknout článek Vytisknout článek

 Poslat článek Poslat článek

Související témata

Aplikovaná radiobiologie a toxikologie


Re: Lewisit (Hodnocení: 1)
Od: naturalcool - Sobota, 02.06. 2007 - 16:07:52
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Regalo para *****pleaĂąos [slq-pxs.info] Trans shemale [famouszsc.kbt-nah.info] Esmas com ar [bid-xgl.info] Siti com [siticc.hfy-llrc.info] Vuelta ciclista a espaĂąa [xxxmcg.kg-eqm.info] Www transexuales [war-rein.info] Mujeres por el culo [lesbianasir.gu-ets.info] Correo pop3 [cineum.fqc-xlx.info] Soy pelota [ldp-sbzb.info] Jovencitas babes [laqvp.utv-fus.info] Los simpsons [ec-lrk.info] Cifra br [gs-jqn.info] Modelos argentinas desnuda [mhw-vieh.info] Videos mpeg [lenceriaeec.iis-shy.info]Re: Lewisit (Hodnocení: 1)
Od: naturalcool - Pátek, 01.06. 2007 - 18:44:06
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Posturas de follar [amahs.hfc-tfy.info] Jovencitas xxx [bsk-dbki.info] Zorras embarazadas [espaaim.be-flx.info] Chicas bonitas fotos [jasminecx.kc-dtw.info] Mujeres en video [pornostvg.mkn-fqk.info] Webcam sexo vivo gratis [tjw-zil.info] Mature amateurs [mujeresybyp.ac-vbz.info] Hospital xxx [teacherdf.ai-kud.info] Erotico chat [eroticolc.mhp-tzvu.info] Final fantasy 2 [quadt4.btw-jfci.info] Lesbianas com ar [fotoswdca.eij-ugrx.info] Zapatillas botas [*****dg.zig-rhk.info] Char es [bilbaoio.fs-rlx.info] Tias en bikini [lvn-pys.info]Re: Lewisit (Hodnocení: 1)
Od: naturalcool - Pátek, 01.06. 2007 - 22:26:38
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Cam gratis en directo [hrh-pspu.info] GalerĂ­a multimedia [lapiedrauv.bjh-gke.info] Tu web [hw-xpe.info] Historia fotografia [fotoswvu.qbl-xyb.info] Putas galerias gratis [cookingc.rxw-bghm.info] Parejas teniendo sexo casero [vr-bdk.info] Angeles sex com [pornoic.eex-ghsi.info] Zabala com [wno-esxc.info] Gay spy cam [yqc-shb.info] Sexo duro relatos [wmb-jsys.info] Borrachas [ssn-jrz.info] Relatos esclavo [qly-xfjw.info] Sex teacher gallery [jm-dzb.info] Latino hotmail [televisionjeva.maf-ppw.info]Re: Lewisit (Hodnocení: 1)
Od: naturalcool - Středa, 23.05. 2007 - 23:17:51
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)Re: Lewisit (Hodnocení: 1)
Od: naturalcool - Čtvrtek, 31.05. 2007 - 06:54:32
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Mujeres pilladas en la playa [lah-yqlr.info] Love hina xxx [ogd-smd.info] Video gays [sexef.juj-qua.info] Uol com ar [jkz-mnm.info] Aol chat rooms [mackv.pc-fni.info] Fotos de minas putas chilenas [mujerestmd.kbt-nkyj.info] Pub [pubh.de-min.info] Gordas desnudas [op-saz.info] Videos cortos de mujeres desnudas gratis [jovencitasmlg.wes-kpe.info] Dragon ball xxxx [ztk-qkc.info] Harry potter la piedra filosofal [yawcch.hjp-uqvs.info] Chicas muy humedas [malagair.tv-xwr.info] Filmografia jean reno [cy-qbb.info] Rubias maduritas [dm-tga.info]Re: Lewisit (Hodnocení: 1)
Od: naturalcool - Sobota, 02.06. 2007 - 19:34:03
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Sexo anal virgen [sexorav.zf-gfq.info] Caixa cam [chattpa.zkv-kujv.info] Argentino [bdsmtp.aqq-kdvo.info] Sin webcam [chicaspbs.vz-cnq.info] Aspen vivo [aspencv.qj-ean.info] Penes porno [pornokee.vkd-xwv.info] Sexo con mujeres musculosas [qh-bsw.info] Travestis porno [wy-gox.info] Sexo con semen [chatsvr.tlt-jka.info] Polla leche [pollazl.lcx-bhs.info] Japanese girls [az-saj.info] Www chicas play boy com [to-twy.info] Chat en mexico [sexotpa.jgz-fra.info] Madre madura [ws-exi.info]Re: Lewisit (Hodnocení: 1)
Od: naturalcool - Úterý, 22.05. 2007 - 21:44:53
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Campeonato [e-vprgsr.info] Lesbian dvd [c-kadukl.info] Character design [d-irumz.info] Latinas y putas [elinksyxg.c-iqxc.info] Huelen cl [livescx.c-sihm.info] Instituto medico de la mujer [abuelasrc.e-vnwamf.info] Fotografias de niĂąas desnudas [mujeresyts.c-hpeama.info] Chat terra amor [b-xyrj.info] Conchas com [d-mybuic.info] Relatos filiales [relatoscf.b-ivkjve.info] Toons xx [simpsondpx.c-uhliql.info] Woman russian [pornographyuw.f-ijoj.info] Porno con [pornogc.c-entqgr.info] Mujeres en braga [d-vxumo.info]Re: Lewisit (Hodnocení: 1)
Od: naturalcool - Pondělí, 04.06. 2007 - 10:02:21
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Dog photo [porcejylm.xk-anr.info] Mujeres cojiendo gratis [tdb-acts.info] Chica anime [rs-pjs.info] Mujeres masturbandose con [huy-tak.info] Pivas cachondas [abuelosgfcj.cvy-wjad.info] Anuncios de sexo en peru [je-bwk.info] Mature pictures [wv-iub.info] Galeria jovencitas gratis [surfus.jk-fem.info] Fotolog terra com ar lbgm_2006 [zwk-jcmp.info] Caricaturas mangas [playboyms.vjj-ccb.info] Fotos de chicas eroticas [borrachassj.dj-req.info] Descargar foro [www.bw-mjw.info] Todo sobre sexo casero [uew-qcwb.info] El chat el mejor sistema de chat y amigos [xg-mhj.info]Re: Lewisit (Hodnocení: 1)
Od: naturalcool - Středa, 30.05. 2007 - 18:06:14
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Que es un desarrollo [quekeud.sae-acet.info] Www sexo gratis buff com es [otp-xjzf.info] Mujeres latina [afb-abbw.info] Video chat porno en espaĂąol [plunarc.bvh-wbts.info] Short stories [vxk-kkn.info] Madrid foros [programajc.acb-vtsv.info] Char de mugen [bbl-wwok.info] Fotos de putas tetonas [hon-jxa.info] Videos eroticos online [xxxcf.ae-bfp.info] Latinas sex [pictureug.xed-bpr.info] Video cam eye [sexfww.pm-gsk.info] Animes desnudos [musicaclm.qx-xvg.info] Fotos tias buenas desnudas [sexotcj.vll-dyr.info] Sex alls com [fotografiaiea.opy-xvva.info]Re: Lewisit (Hodnocení: 1)
Od: naturalcool - Středa, 30.05. 2007 - 20:43:13
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Cancion de mar de copas un dia sin sexo [tiendaaz.uxt-fvm.info] Video clips sex [jpm-sxet.info] Editorial co [editorialbc.nl-gfq.info] Dann [discotecahi.bcy-iyoe.info] Pies de mujeres fotos gratis [ug-wwt.info] Maduras follando hijos [madurasafh.qzl-zula.info] Cam gratis urbanic [www.epr-kdpx.info] Uniform girls [masft.tlp-zqg.info] Chicas famosas argentinas [wno-izy.info] Live porno gratis [svr-xxou.info] Foro terra niĂąas [juegoskdps.apv-wdwm.info] Famosas de peru desnudas [comixdxg.wet-xne.info] Hairy men [an-jhm.info] Juegos eroticos para mayores [latinashc.or-uxu.info]Re: Lewisit (Hodnocení: 1)
Od: peterwahs - Neděle, 29.04. 2007 - 13:10:52
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Amatoriale video [amatorialerv.wozl-7.info] Html scripts [wlhm-9.info] Gallery girls [hardcorept.lxpgy-0.info] Teen men [kykbh-6.info] Chicas desnudas masturbandose [chicasmdm.ciolwm-9.info] Caballo follando mujer [putasy1g.rujz-6.info] Famosas mexicanas desnudas [aagorm-8.info] Xxx reality [ayhf-9.info] Video 1394 [gvnfyr-5.info] Videos ver [cttzy-3.info] Ultima pelicula porno [gtja-8.info] Adult website [ugkzva-5.info] Chatear con terra [zota-5.info] Final fantasy maniacs [yrps-8.info]Re: Lewisit (Hodnocení: 1)
Od: peterwahs - Pátek, 04.05. 2007 - 04:55:24
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Stock market [cafeb-8.info] Cash [beachamst.peugh-7.info] Recruitment agencies [rfcyd-1.info] Stock option [incentivekso.hhlwj-1.info] Privacy [koisx-8.info] Movers [propertyktc.adou-8.info] Jewelry boxes [kjpze-2.info] Publishing book [aomy-6.info] Recruitment agencies [rfcyd-1.info] Lawyer [itcra.wkhx-8.info] Louis vuitton replicas [cardboardtjb.ffiele-4.info] Wedding accessories [anniversaryjgsw.vmpa-5.info] Shampoo [ijlh-1.info] Lawyer [itcra.wkhx-8.info]Re: Lewisit (Hodnocení: 1)
Od: peterwahs - Sobota, 05.05. 2007 - 16:52:40
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Literatura novelas [ikfwcd-1.info] Mexico deporte [bxzd-9.info] Girls masturbation [hvuqf-4.info] Cojiendo con mujeres [fiestaswe.kcnxd-8.info] Posiciones amor [jvvjqp-6.info] Mercado web [euxsq-0.info] Fotos de sexo para principiantes tias buenas [chicaqi2.dmnpu-9.info] Colegialas sexo [peliculane.hrtpeg-5.info] Desnudos caracas [bfxbu-5.info] Chat aleman [gokutg.astw-8.info] Datagrid net [iwah-8.info] Store procedure [camycl.cxdsc-0.info] Chaat [gucb-6.info] Declaracion de los derechos humanos de la mujer [chatearlcl.angsdl-2.info]Re: Lewisit (Hodnocení: 1)
Od: naturalcool - Neděle, 27.05. 2007 - 08:09:20
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Famosas colombiana [pxr-bsa.info] Vagina virgenes [chicasdd1ax.rgs-mmqa.info] Fotografia concurso [ppn-vses.info] Sample sex videos [smu-shgu.info] Relatos polla [shf-ajm.info] Contacto caliente [videosoxcg.pnc-oyy.info] Uola [videostpgdn.og-ptf.info] Amante letras [mu-xkd.info] Cromos colombia [analjg.pws-prgx.info] Gays contactos [wiec.js-glf.info] Juegos eroticos animaciones [due-lobk.info] Umsonst [ebonymg.pa-oky.info] Clip [aw-ztg.info] Frase lindas [dvdtv.ocx-cnbm.info]Re: Lewisit (Hodnocení: 1)
Od: naturalcool - Neděle, 27.05. 2007 - 07:17:04
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Messenger gays [putayv.ltz-txl.info] Pareja caliente [sexoqdl.nd-ogq.info] Descargar drivers logitech quickcam [jtj-bvy.info] Trabajar la piedra [jxj-fvzx.info] Putas en fotos gratis [videoszef.qqf-mdd.info] Chat de gente joven [chattdgj.frj-izy.info] Dibujos gratis porno [mvo-hqj.info] Nacho vidal lucia lapiedra [sintomasrm.gsh-xodf.info] Caliente chicas [calientevc.ox-wrt.info] Sandy y lucas [roy-yqk.info] Mujeres sexys gratis [mulanxx.ci-wpe.info] Mejores mujeres [omw-mydg.info] Zorras puta [qt-svj.info] Sexo casero gratis [videosydcx.ddn-eyz.info]Re: Lewisit (Hodnocení: 1)
Od: naturalcool - Sobota, 19.05. 2007 - 12:02:46
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Immagini bisex [immaginiib.g-kapwmx.info] Site glotfvf info [transexlc.e-irta.info] Nonne incesti [gallerieecg.d-meag.info] Videoclip di masturbazioni [f-zakmx.info] Culi con solarium [immaginium.d-rcbsq.info] Fiera dell erotismo [immaginiupa.b-ximjzw.info] Racconti travestiti [pisciatf.f-aiwmhi.info] Lopez nuda [j-lckkkw.info] Amatori sessuali [zoccolewn.i-echzg.info] Pippo transex [erotismovg.a-pkjzi.info] Viados escort [a-vobnhs.info] Inculate com [c-bxfk.info] Gratis prno cinema [dragonballxpbn.h-xglqh.info] Lesbo com [sfondisexik.g-xjbv.info]Re: Lewisit (Hodnocení: 1)
Od: naturalcool - Středa, 06.06. 2007 - 16:50:14
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Famous sex [tijuanaum.xwf-lihb.info] Ayuda a la mujer embarazada [ayudaoalme.vdb-oclk.info] Sexo en vivo web cam [fotosndcjd.tvo-fui.info] Vagina virgenes [jwk-xpkq.info] Toolbar search [fotosqi.gef-hwkl.info] Messenger contacto [an-hwm.info] Descarga de musica gratis [chatzdtg.ljc-kze.info] Anime characters [cs-clh.info] Sex stories [mujereselb.yzs-rtjo.info] EspaĂąolas eroticas [spydu.cag-pyq.info] Comic inuyasha [musicallt.vuu-nvnp.info] Final fantasy psp [putasrcg.rn-tgj.info] La pelicula xxx [wr-hta.info] Chica busca chico sevilla [chicavbcs.amv-fypz.info]Re: Lewisit (Hodnocení: 1)
Od: naturalcool - Čtvrtek, 07.06. 2007 - 04:57:16
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Sex pictures galleries [sexdpg.qvp-wef.info] Terra espaĂąa [terrahe.yam-dld.info] Hentai xxx com [tinpht.isv-ycom.info] Fotos de viejas xxx [fotoskdvx.ko-ozb.info] La chica mas caliente [kqs-dnd.info] Jovencitas de 15 xxx [it-lwf.info] Ropa interior novias [aop-vikh.info] Phone cam [fotoscpgx.hk-fex.info] Mexican sex [mujeresuad.yzo-wdss.info] Hot sexy girl [chatem.kd-saz.info] Chicas polar ice [vdq-mco.info] Web cam gratis xxx [eat-gwv.info] Www busco sexo com [jovencitasbepn.ww-oet.info] Miss erotica com [wwwcslc.xcm-vciw.info]Re: Lewisit (Hodnocení: 1)
Od: naturalcool - Čtvrtek, 07.06. 2007 - 09:13:21
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Culos sex [spm-wrao.info] Chochos jugosos [fq-geu.info] Dog *****er [dogjf.ka-knr.info] Chat gratis de espaĂąa [mjt-byo.info] Sexo en vivo y gratis [peliculasgpo.mlx-bxxr.info] Mujeres cojidas por el culo [xq-hpo.info] Mujeres online gratis [teensbn.bgs-zzzf.info] Fotos de secretarias putas [imagenesrc.tgz-oxu.info] Cuenta bancos [chistesad.mvp-euu.info] Ciclismo [sj-rvh.info] Carlos joaquin [vl-hrx.info] Tu video xxx [analch.hnh-mfa.info] Erotico cl [diabdle.lb-bla.info] Putas arabes [kbn-nurl.info]Re: Lewisit (Hodnocení: 1)
Od: naturalcool - Pátek, 08.06. 2007 - 10:43:18
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Barrioperu terra com pe [mujeresbpfg.blv-fwsj.info] Radios terra [jbx-xpw.info] Lorena herrera [clipszdp.ie-jkz.info] Relatos eroticos de insesto [iia-qgkl.info] Daily porn [umi-ugwm.info] Porno black woman [wyq-wenf.info] Viendo sexo com [rn-fuy.info] Fotos chicas en vivo playboy [sexodevcc.xk-ekj.info] Mujeres famosas en la historia [wao-zwmz.info] Tetas guapas [zwr-okkd.info] Www disney xxx com [noj-jslu.info] Tarra chat [terramca.myo-rbnq.info] Chat de lesbianas en chile [chatadlec.hin-btfm.info] Simpson cartoon xxx [rki-gyq.info]Re: Lewisit (Hodnocení: 1)
Od: naturalcool - Pátek, 08.06. 2007 - 01:39:00
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Fotos de famosas espaĂąolas desnudas [amateuryc.bhe-uwpc.info] Eltiempo co [sexyilg.ypi-ckbh.info] Adr cantv [parejaspqbs.mhz-blr.info] Www busco sexo [vl-dzk.info] Conocer mujeres por internet [fotoadmh.zp-qwt.info] Desnudos amateurs [dvdsp.iv-qkv.info] Mexicanas famosas [qlm-zptp.info] Juegos gratis [vpy-gah.info] Fotolog terra com ar crotas_hot [jdf-gsjc.info] Video chupando [qte-keo.info] Video x pn jpeg plugin [xe-psd.info] Mujeres completamente desnudas [zum-plv.info] Porno por la cam gratis [wwwiettc.zxj-usse.info] Mas guarra [animacionesod.cnm-yfpc.info]Re: Lewisit (Hodnocení: 1)
Od: naturalcool - Čtvrtek, 07.06. 2007 - 19:33:19
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Www chicas aguila [lgl-vfc.info] Chica mas joven [mujeresbmebds.iki-vxoa.info] Imagenes de anime xxx [eue-exg.info] Relatos guarras [chicanc.gvz-lqx.info] Fotos gratis de mujeres en medias [ica-dmi.info] Ver videos de putas follando [rix-jszp.info] Un dia sin sexo fotos [xxy-mfj.info] Cogiendo a mujeres [filmen.xbn-anb.info] Zaragoza guia [wf-xjg.info] Fotos de tetonas [ekc-gqm.info] Videos terra [rtr-ugb.info] Www sexo 89 com [puestordtpume.xvj-fzi.info] Las rubias mas putas [dew-oxxe.info] Nacktbilder [zds-kwv.info]Re: Lewisit (Hodnocení: 1)
Od: naturalcool - Čtvrtek, 07.06. 2007 - 22:17:15
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Muscle naked [dh-pxc.info] Videos follar [ys-tnf.info] Relatos eroticos mujeres [schoolgirlsb.qjp-obix.info] Anastasia mayo follando [kinkyus.my-qtu.info] Chicas jovencitas [grb-enx.info] Zona gratis [fwx-fsij.info] Maduras ebrias [xv-ckl.info] Html popup [zji-udmi.info] Fotos de mujeres follando con caballos [sexodcev.ks-uey.info] Public gallery [elqvc.qr-qha.info] Chat porno cam gratis [logitechpqp5.srr-gktu.info] Porno info [cartoonht.lb-jkd.info] Con las tetas mas grandes [fotosvdlp.ts-keo.info] Asociaciones jovenes madrid [contactosfb.uwx-cce.info]Re: Lewisit (Hodnocení: 1)
Od: naturalcool - Čtvrtek, 14.06. 2007 - 05:58:17
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Embarazadas chupando [itu-rzvf.info] Instituto de la mujer de extremadura [lrz-rxkq.info] Chat de video rola [qc-nbf.info] Comics simpsons [jha-umha.info] Chat sexy [oo-vno.info] Tarjeta de amor [mo-wwf.info] Clubs [mujeresjeg.xr-jya.info] Porno en niĂąas [sm-usx.info] Porno gratis amateurs [zq-qqj.info] Puta vieja [eno-wibn.info] Sala de chat para niĂąos [fgk-cypu.info] Videos de chicas virgenes [dvdws.pss-cvcs.info] Mi con [videogdsg.lbn-ayy.info] Depeche mode [nt-hks.info]Re: Lewisit (Hodnocení: 1)
Od: naturalcool - Pondělí, 11.06. 2007 - 10:29:18
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Incontri annunci sesso [yir-gswh.info] Copertine per cd musicali [quc-kao.info] Foto donne con figa pelosa [yoo-akag.info] Rompere il culo [zzw-chff.info] Veline figa [vzh-ako.info] Gallerie hardcore [torturepel.yp-sjm.info] Alghero video pompini free [ai-lkr.info] Turkish xx clips [cinquantennidv.xtp-loe.info] Mamme mature mpeg [vvw-zjz.info] Scambi coppia praga [filmatihts.zj-ssf.info] Pornoster americane foto [av-cna.info] Immagini diciottenni nudi [zja-kie.info] Raccontidinatale [qxi-mri.info] Video leccate di fica [orgerz.aea-wxi.info]Re: Lewisit (Hodnocení: 1)
Od: naturalcool - Pondělí, 11.06. 2007 - 13:37:39
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Mega orge gratis [cmb-lnyz.info] Biglietti auguri adulti scarica o stampa gratis [iih-kqpw.info] Sotto le gonne amatoriali [hpo-motq.info] Uomini vecchie gay [linearta.xri-anl.info] Donne mature spiate in bagno [tt-bmc.info] Foto suocere [ia-djb.info] Siti di fotoannunci di coppie esibizioniste [grossins.csd-adgw.info] Www donne calde in cerca di cazzi [cazzirft.kol-dtgk.info] Immagini donne legate sadomaso sesso violento [ae-cxs.info] Pompini fatti da giapponesi troie [chatoecu.wmy-kolb.info] Annunci transessuali foggia [jcs-syyt.info] 18enni arrapate [poppeug.vdd-fwtm.info] Mamme arrapate che scopano i figli [wwwmavi.lmz-wrhq.info] Trans asiatiche [pe-hdg.info]Re: Lewisit (Hodnocení: 1)
Od: naturalcool - Pondělí, 11.06. 2007 - 17:40:57
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Xxx pic [oi-vzi.info] Fotos pornograficas de los simpson [guapasqdg.gw-efi.info] Gobierno mexico [kdt-nnrl.info] Fotos y videos gratis mujeres [lauveme.ia-rpr.info] Mundo desnudos [kae-avw.info] Video polla [lalmeeee.ciw-oso.info] Cantv net videochat [sexobog.ns-qfq.info] Mujeres para conocer [videoswdslyg.xp-tkg.info] Anime kitty [csg-wgga.info] Juegos de adultos xxx [tvps.nlz-gyi.info] Paola rey en la mujer en el espejo [wwwbc.rq-jyh.info] Chat cristiano en colombia [qu-bef.info] Videos gratis de tetas gigantes [mundomt.xal-iuv.info] Relatos eroticos de chicas de 15 [ecs-tdyu.info]Re: Lewisit (Hodnocení: 1)
Od: naturalcool - Středa, 13.06. 2007 - 19:33:54
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Juegos eroticos y pornos [mza-dpc.info] Videos de jovencitas desnudas [diaissc.mfi-otde.info] Desarrollo estatal [creacionbw.ag-dti.info] Muestras de videos porno gratis [onn-jlsj.info] Babosas xxx fotos [yzp-lrhz.info] Chat ligar [qez-wufb.info] Mundo modelos [relatozc.ng-gqt.info] Webmaster com [nq-obn.info] Latinmail cl [hentairb.rc-nxw.info] Tetas amateurs [vo-dkb.info] Chats de malaga [xef-cdk.info] Sexo de animales gratis [famosasfepb.ijf-qia.info] Mujeres desesperadas en fox [tu-diq.info] Relatos tetonas [foc-fwi.info]


Odebírat naše zprávy můžete pomocí souboru backend.php nebo ultramode.txt.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE, modified by Prof. Patočka. Všechna práva vyhrazena.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.16 sekund

Hosting: SpeedWeb.cz

Administrace