Fytochemie, farmakologie a toxikologie kosatce různobarevného
Datum: Čtvrtek, 16.09. 2021 - 10:31:25
Téma: prof Patočka


Fytochemie, farmakologie a toxikologie kosatce různobarevného

Jiří Patočka

     O fytochemických, farmakologických nebo toxikologických vlastnostech kosatce různobarevného (Iris variegata L.) se toho ví jen velice málo, ale je známo, že příbuzné druhy jsou jedovaté. Z těchto důvodů se používání kosatce různobarevného k medicinálním účelům nedoporučuje (Kostić et al., 2019). Tento druh kosatce roste na paloucích a okrajích světlých lesů a v nízkých teplomilných trávnicích na mělkých a vysychavých půdách. Hlavním místem výskytu tohoto kosatce je panonská oblast Střední Evropy, odkud severním okrajem zasahuje na jižní Moravu a Slovensko. V ČR byl mimo svůj přirozený výskyt na Moravě uměle vysazen do volné přírody v Českém krasu a Českém středohoří. Častěji než ve volné přírodě se setkáváme s kosatcem různobarevným na zahradách jako s oblíbenou mrazuvzdornou trvalkou.     Fytochemický průzkum ukázal, že kosatec různobarevný produkuje velké množství bioaktivních látek, z nichž většina byla nalezena v jeho kořeni. Ve velkém množství to jsou zejména fenolické látky (fenolové kyseliny, flavonoidy, xantiny) (Živković et al., 2021), organické kyseliny (kyselina isoftalová, kyselina salicylová, laurová, stearová, palmitová, hydroxyskořicová, gallová, kávová) (Mykhailenko et al., 2020), triterpenoidy iridialového typu (iridal, 21-hydroxyiridal, 21-hydroxy-10-deoxyiridal, 16-hydroxyiridal and 22-methyl-gamma-cycloiridal) (Lamshöft a Marner, 2005) a další jako furfural, β-sitosterol nebo iriversical (Krick er  al., 1983).

     Pestrému výběru bioaktivních látek odpovídá i farmakologický profil kosatce: laxativní, diuretické, dermatologické, protizánětlivé, antiemetické a cholagogové vlastnosti. Používá se k léčbě kožních onemocnění, žlučových cest se zácpou a jaterní dysfunkcí (Mykhailenko et al., 2020). 

     Z nežádoucích účinků byla pozorována nevolnost a zvracení, zejména u odvaru z čerstvého kořene. Furfural, těkavá olejová složka kosatce, je známý tím, že dráždí sliznice a způsobuje slzení (Hughes, 1981). Akutní orální toxicita (krysa, LD50) pro furfural je 127 mg/kg tělesné hmotnosti (Kennedy a Graepel, 1991) . Je známo, že také iridin je jedovatý pro hospodářská zvířata i pro člověka (Agarwal et al., 1991), není však jasné, zda se podílí i na toxicitě kosatce. Nicméně, s ohledem na možnou dráždivou povahu těkavého oleje kosatců, nemusí být kosatec různobarevný vhodný pro vnitřní použití

Literatura

Agarwal VK, Thappa RK, Agarwal SG, Mehraa MS, Dhar KL. Isoflavones of two Iris species. Phytochemistry. 1984; 23(11): 2703–2704. doi:10.1016/S0031-9422(00)84141-2.

Hughes KW. Ornamental species. Cloning Agricultural Plants vvis in vitro techniques.  CRC Press, 1981, 46 pages. ISBN 9781351070706.

Kennedy HL, Graepel HJ. Acute toxicity in the rat following either oral or inhalation exposure. Toxicol Lett. 1991; 56(3): 317-326. doi.org/10.1016/0378-4274(91)90160-8

Kostić AŽ, Gašić UM, Pešić MB, Stanojević SP, Barać MB, Mačukanović-Jocić MP, Avramov SN, Tešić ŽL. Phytochemical Analysis and Total Antioxidant Capacity of Rhizome, Above-Ground Vegetative Parts and Flower of Three Iris Species. Chem Biodivers. 2019; 16(3): e1800565. doi: 10.1002/cbdv.201800565. 

Krick W, Marner FJ, Jaenicke L Isolation and Structure Determination of the Precursors of a-and y-Irone and Homologous Compounds from Iris pallida and Iris florentina.  Zeitschrift für Naturforschung C, 1983; 38(3-4): 179-184. https://doi.org/10.1515/znc-1983-3-404

Lamshöft M, Marner FJ. Analysis of the iridals in rhizome extracts of Iris variegata Linn. Nat Prod Res. 2005; 19(1): 57-60. doi: 10.1080/14786410410001652334. 

Mykhailenko O, Korinek M, Ivanauskas L, Bezruk I, Myhal A, Petrikaitė V, El-Shazly M, Lin GH, Lin CY, Yen CH, Chen BH, Georgiyants V, Hwang TL. Qualitative and Quantitative Analysis of Ukrainian Iris Species: A Fresh Look on Their Antioxidant Content and Biological Activities. Molecules. 2020; 25(19): 4588. doi: 10.3390/molecules25194588. 

Živković U, Avramov S, Miljković D, Barišić Klisarić N, Tubić L, Mišić D, Šiler B, Tarasjev A. Genetic and Environmental Factors Jointly Impact Leaf Phenolic Profiles of Iris variegata L. Plants (Basel). 2021; 10(8): 1599. doi: 10.3390/plants10081599. Tento článek najdete na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1187