Polycyklické triterpenoidy gedunin a nimbin, dva noví kandidáti na léčivo COVID-
Datum: Sobota, 28.08. 2021 - 19:41:51
Téma: prof Patočka


Polycyklické triterpenoidy gedunin a nimbin, dva noví kandidáti na léčivo COVID-19

Jiří Patočka, Patrik Olekšák, Mohd Kashif

Pandemie COVID-19 je závažné akutní respirační onemocnění způsobené virem SARS CoV-2 (Li et al., 2020), které postihlo více než 170 milionů lidí na celém světě, z toho 3,5 milionu dosud přišli o život. Vakcíny proti této pandemii sice s nemocí úspěšně bojují, ale jich dlouhodobý účinek je stále nejasný a navíc vyvolávají řadu kontroverzních otázek. Specifické antivirové léky pro COVID-19  však stále nejsou k dispozici. Z tohoto důvodu hledá mnoho výzkumných skupin přírodní sloučeniny s antivirovými účinky.Indičtí výzkumníci Kamath a Archanna (2021) z Vellore Institute of Technology hledají vhodný lék na COVID-19 ve známé ájurvédské medicíně, indické rostlině Azadirachta indica (neem). Složky tohoto vždyzeleného stromu rostoucího v tropických oblastech se nacházejí ve více jak 75 % všech ájurvédských léků. Tradiční využití stromu v medicíně vzbuzuje pozornost vědecké komunity po celém světě díky širokému biologickému potenciálu bez pozorování vedlejších účinků. Z neemu bylo izolováno více jak 300 primárních a sekundárních metabolitů. Z primárních metabolitů se jedná především o tuky, různé deriváty sacharidů a proteinů. Biologicky zajímavější sekundární metabolity zahrnují hlavně flavonoidy, steroidy, saponiny a alkaloidy. Mezi ty nejúčinnější patří skupina bioaktivních látek známých jako limonoidy, ke kterým patří pentacyklický triterpenoid gedunin a tetracyklický triterpenoid nimbin (Kumar et al., 2016). Zajímavostí obou uvedených sloučenin je přítomnost furanového jádra.
Gedunin se nachází hlavně v plodech neemu, přičemž vyšších koncentrací dosahuje v nezralém ovocí v porovnání se zralými plody. Malé množství geduninu se nachází také v listech, ještě menší pak ve zbytku stromu. Sloučenina sama o sobě vykazuje širokou paletu biologických aktivit, jako je například antibakteriální, antifungální, insekticidní, antimalarická, antialergická, protizánětlivá, protirakovinová aktivita a neuroprotektivní účinek (Braga et al. 2020). Gedunin také vykazuje antivirální aktivitu (Amraiz et al., 2017). Nimbin byl izolován z extraktů kůry, listů a semen neemu (Ghimeray et al., 2009). Mezi jeho významné biologické vlastností patří protizánětlivá, antipyretická, fungicidní a antiseptická aktivita (Kraus 1995).
 
Výsledky dokování ukázaly, že gedunin i nimbin se dobře váží na proteázu Mpro, někdy také označovanou jako „3-chymotrypsin-like“ proteasa (3CLpro), která je hlavní proteázou lidského koronaviru SARS-CoV-2 (Anand et al., 2003). Tato cysteinová protéza je kritickým enzymem pro životní cyklus viru. Jeho aktivita poskytuje proteiny, které jsou rozhodující pro replikaci genomu a produkci koronaviru. Mpro je hlavní protéza koronaviru a existuje jako funkční homodimer a jak N-konec, tak C-konec Mpro jsou zcela nezbytné pro tvorbu a funkci enzymu (Jin et al. 2020). Proteáza Mpro je ideálním cílem pro konstrukci nových antivirotik. Díky své vysoké konzervativnosti mezi různými kmeny koronavirů a díky absenci funkčních analogů v lidském proteomu. Jak gedunin, tak nimbin se váží na cílový protein Mpro, inhibují jeho aktivitu a tím brání koronavirům v jejich replikaci. Garg a kol. také publikovali dockingové studie 38 vybraných fytochemických sloučenin na Mpro receptor SARS-CoV-2. Z pomezí dockovaných sloučenin, gedunin a nimbin vykazovali významný inhibiční potenciál, přičemž bylo zjištěno, že furánový skelet obou sloučenin se také účastní interakcí s proteázou. Komplex gedunin-Mpro byl stabilizován pomocí 7 různých typů interakcí s poměrne značným počtem aminokyselinových zbytků. Komplex nimbin-Mpro poskytnul 5 typů stabilizačních interakcí. U čtyřech vybraných sloučenín, včetně geduninu a nimbinu byla predikována biodostupnost na základě jejich fyzikálně-chemických vlastností. Na základě těchto studii, gedunin byl určen jako sloučenina se značným potenciálem pro inhibici koronaviru (Garg et al., 2020).
Interakce komplexu gedunin-Mpro (Garg et al., 2020).
Interakce komplexu nimbin-Mpro (Garg et al., 2020).
Literatura
Amraiz D, Zaidi NSS, Fatima, M. Antiviral evaluation of an Hsp90 inhibitor, gedunin, against dengue virus. Tropical Journal of Pharmaceutical Research 2017; 16(5), 997. Doi:10.4314/tjpr.v16i5.5
Anand K, Ziebuhr J, Wadhwani P, Mesters JR, Hilgenfeld R. Coronavirus main proteinase (3CLpro) structure: basis for design of anti-SARS drugs. Science 2003; 300(5626): 1763–1767. https://doi.org/10.1126/science.1085 658
Braga TM, Rocha L, Chung TY, Oliveira RF, Pinho C, Oliveira AI, Morgado J, Cruz, A. Biological Activities of Gedunin—A Limonoid from the Meliaceae Family. Molecules 2020, 25(3), 493. Doi:10.3390/molecules25030493
Garg S, Anand A, Lamba Y, Roy A. Molecular docking analysis of selected phytochemicals against SARS-CoV-2 Mpro receptor. Vegetos 2020; 33: 766–781. Doi:10.1007/s42535-020-00162-1
Ghimeray AK, Jin CW, Ghimire BK, Cho DH. Antioxidant activity and quantitative estimation of azadirachtin and nimbin in Azadirachta Indica A. Juss grown in foothills of Nepal. African Journal of Biotechnology 2009; 8(13), 3084-3091. Doi:10.4314/AJB.V8I13.60994
Jin Z, Du X, Xu Y et al. Structure of Mpro from SARS-CoV-2 and discovery of its inhibitors. Nature 2020; 582: 289–293. https://doi.org/10.1038/s41586-020- 2223-y 10
Kamath C, Archanna J. Emergence in Biopharmaceuticals: The Role of Gedunin and Nimbin from Azadirachta indica as a potential cure for SARS CoV-2 and other viral diseases. In press 2021.
Kraus W. Biologically active ingredients-azadirachtin and other triterpenoids, in: Schutterer H. The Neem Tree Azadirachta indica A. Juss and Other Meliaceous Plants. Weinheim, New York, 1995, 35-88.
Kumar D, Rahal A, Malik JK. Neem Extract. Nutraceuticals 2016; 585–597. Doi:10.1016/b978-0-12-802147-7.00043-7
Li Q, Guan X, Wu P et al. Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus‐infected pneumonia. N Engl J Med 2020; 10.1056/NEJMoa2001316 Zhong J, He C, Xu F, Xu X, Liu L, Xu M, Guo Z, Wang Y, Liao J, Li Y. Lupeol inhibits osteosarcoma progression by up-regulation of HMGA2 via regulating miR-212-3p. J Orthop Surg Res. 2020 Sep 3;15(1):374. doi: 10.1186/s13018-020-01879-0. 


Tento článek najdete na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1180