Pygmaniliny, další bioaktivní metabolity mořského pobřežního lišejníku Lichina p
Datum: Pátek, 13.10. 2017 - 07:37:15
Téma: prof Patočka


Pygmaniliny, další bioaktivní metabolity mořského pobřežního lišejníku Lichina pygmaea

Jiří Patočka

       Lišejníky (Lichenes) jsou symbiotické organismy, na jejich stavbě se podílí dva zcela rozdílné organismy. Jedním z nich je houba (obvykle vřeckovýtrusá), tzv. mykobiont, druhým organismem je zelená řasa nebo sinice, tzv. fotobiont. Lišejníkem, který roste v extrémních podmínkách na březích Atlantku, je Lichina pygmaea (Peveling, 1972). Roste na místech pravidelně zaplavovaných přílivem (Raven et al., 1990) a je zdrojem četných bioaktivních látek, potenciálně využitelných v medicíně (Le Pogam et al., 2015; Parrot et al., 2015). Lze předpokládat, že takovými látkami by mohly být i nedávno objevené deriváty fenylmočoviny - pygmanilin A a B (Mahajan et al., 2017).     Substituované deriváty močoviny jsou známy svou širokou paletou biologických účinků (Diaw et al., 2017; Frank-Foltyn et al., 2017; Qian et al., 2017; Springer et al., 2017; Worakan et al., 2017).

Literatura
Diaw PA, Oturan N, Seye MDG, Coly A, Tine A, Aaron JJ, Oturan MA. Oxidative degradation and mineralization of the phenylurea herbicide fluometuron in aqueous media by the electro-Fenton process. Separation Purification Technology, 2017; 186: 197-206.
Frank-Foltyn R, Bahrenberg G, Christoph T, Schiene K, De Vry J, Damann N, Kim MS. U.S. Patent No. 9,624,209. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office. 2017.
Le Pogam P, Legouin B, Le Lamer AC, Boustie J, Rondeau D. Analysis of the cyanolichen Lichina pygmaea metabolites using in situ DART-MS: from detection to  thermochemistry of mycosporine serinol. J Mass Spectrom. 2015; 50(3): 454-462.
Mahajan N, Chadda R, Calabro K, Solanki H, O’Connell E, Murphy PV, Thomas OP. Isolation and synthesis of pygmanilines, phenylurea derivatives from the Northeastern Atlantic lichen Lichina pygmaea. Tetrahedrn Letters, 2017; 58(12): 1237-1239.
Parrot D, Antony-Babu S, Intertaglia L, Grube M, Tomasi S, Suzuki MT. Littoral lichens as a novel source of potentially bioactive Actinobacteria. Sci   conditions. New Phytologist, 1990; 114(3): 407-417.
Peveling E. [Mesosome-like structures in the mycobiont of Lichina pygmaea]. Z  Naturforsch B. 1972; 27(11): 1388-1392. German. 
Qian Y, Matsumoto H, Liu X, Li S, Liang X, Liu Y, Wang M. Dissipation, occurrence and risk assessment of a phenylurea herbicide tebuthiuron in sugarcane and aquatic ecosystems in South China. Environmental Pollution, 2017; 227: 389-396.
Springer CJ, Marais R, Girotti R, Niculescu-Duvaz D, Niculescu-Duvaz I, Zambon A. U.S. Patent No. 9,725,447. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office, 2017.
Worakan P, Karaket N, Maneejantra N, Supaibulwatana K. (2017). A Phenylurea Cytokinin, CPPU, Elevated Reducing Sugar and Correlated to Andrographolide Contents in Leaves of Andrographis paniculata (Burm. F.) Wall. Ex Nees. Applied Biochem Biotechnol. 2017; 181(2), 638-649.


Tento článek najdete na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1010